Landbrukskontoret minner om muligheten for å søke om tilskudd og/eller lån fra Innovasjon Norge i forbindelse med investeringer eller tilleggsnæringer i landbruket.

Søknadsfrister: 1. september og 1. februar!

Vi bistår gjerne, ta kontakt i god tid før fristen!

Mere informasjon finnes her (PDF, 247 kB)

 

Arten er i rask spredning og representerer et stort miljøproblem fordi den danner tett bestand og fortrenger andre planter.

Velkommen til grovforkveld på Slåstad samfunnshus (PDF, 808 kB) torsdag 31.mai 2018 kl 19.00 - påmelding innen 30.mai kl 12.00