Kommunene Elverum, Våler og Åsnes ønsker å videreutvikle Kynnavassdraget som opplevelsesprodukt for fastboende, hyttefolk og turister.

 

Hans Johnsson er tilsatt som ny prosjektleder/koordinator i Glommaprosjektet. På styremøte i Sentralgården i Våler 14. februar ble vi presentert for Hans. Så langt i prosjektet er det seks delprosjekter som er startet opp. Planen framover nå er å få en oversikt over hva som er gjort og hva som gjenstår i de forskjellige delprosjektene. Hans kan nås på hans@tympanon.se eller på telefon +46 70 2141672.

Det blir en enklere og bedre tilskuddsordning med 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019. Formålet er å oppnå full tetthet i plantefeltene.Tilskudd ved nyplanting videreføres.

Les mer

Målgruppa er primært de som har vært parter i skogskiftet, men møtet er åpent for alle.

Invitasjon (PDF, 429 kB)

Det er mulig å søke om dispensasjon fra foringsforbudet for rådyr.

Se infobrev (PDF, 41 kB)

Søknadsskjema (PDF, 47 kB) med kart sendes landbrukskontoret for uttalelse før søknaden videresendes til Mattilsynet for endelig vedtak.

 

Etablererkurs i Hedmark vinter / vår 2019

Les mere her (PDF, 220 kB)

Søknader om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til drenering av jordbruksjord skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten / Altinn.

Obs! Søknadsfrist Våler og Åsnes: 1. mai og 1. oktober.

Les mere... (PDF, 132 kB)

Registrere kontonummer i Agros (PDF, 58 kB)