For kommende, nye og veletablerte bedrifter!

Onsdag 13. februar kl 18.00 til ca 20.00 på Skaslien Gjestgiveri

Les mer... (PDF, 735 kB)


31. januar 2019 kl. 18.00 - 21.30, Heia hotell, Våler

Norsk Landbruksrådgiving Øst informerer og arrangerer kurs:

"Fra 15.oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler for å bekjempe mus og rotter på egen eller leid landbrukseiendom, veksthus anses å inngå her.

Gnager-middelet kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker.

Krav om autorisasjonsbevis for plantevern kommer i tillegg."

Fortsatt ledige plasser på kurs på Heia hotell, Våler 1. februar 2019, påmelding senest i løpet av torsdag 31.januar til:

Otto Sveen: otto.sveen@nlr.no eller

Dag Kjetil Gjerdrum: dkg@vis.kommune.no

 

les mere her...

Informasjonskveld om birøkt og økologisk birøkt - i Nord-Odal

onsdag 30. januar kl 18.30 i kommunestyre-salen på kommunehuset på Sand. 

Tema for kvelden

 

Godt nytt år ;)

Minner om at 10. januar 2019 er siste frist for etter-registrering av diverse opplysninger i søknad om Produksjonstilskudd 2018, gjelder blant annet avløsertilskudd. 

Les hele saken her