Søknader om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til drenering av jordbruksjord skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten / Altinn.

Les mere... (PDF, 132 kB)

Registrere kontonummer i Agros (PDF, 58 kB)

Fagskolen Innlandet, studiested Hvam tar nå opp studenter til tre ulike studier, med oppstart til høsten.

Les mer... (PDF, 169 kB)

Dyrkningsteknikk, gjødsel og plantevern 2019

Les mere... (PDF, 468 kB)

Teoridag for grunnkurs / fornyingskurs blir arrangert på Bøndernes Hus, Brandval den 8. mars 2019 kl. 09.00 - 15.00

Fonyingskurs kan også tas på nett. Mer info hos mattilsynet.no

 

Påmelding til Norsk Landbruksrådgiving Øst, tlf 62826198 eller otto.sveen@nlr.no innen 04.03.19.

 

Invitasjon til autorisasjonskurs 2019 (PDF, 9 kB)

 

For kommende, nye og veletablerte bedrifter!

Onsdag 13. februar kl 18.00 til ca 20.00 på Skaslien Gjestgiveri

Les mer... (PDF, 735 kB)


31. januar 2019 kl. 18.00 - 21.30, Heia hotell, Våler

Norsk Landbruksrådgiving Øst informerer og arrangerer kurs:

"Fra 15.oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler for å bekjempe mus og rotter på egen eller leid landbrukseiendom, veksthus anses å inngå her.

Gnager-middelet kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker.

Krav om autorisasjonsbevis for plantevern kommer i tillegg."

Fortsatt ledige plasser på kurs på Heia hotell, Våler 1. februar 2019, påmelding senest i løpet av torsdag 31.januar til:

Otto Sveen: otto.sveen@nlr.no eller

Dag Kjetil Gjerdrum: dkg@vis.kommune.no

 

les mere her...