Følgende opplysninger kan registreres:

 • Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
 • Dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober
 • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober
 • Rugeegg levert til rugeri etter 15. oktober
 • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt etter 15. oktober

  Hvor etterregistrerer du opplysningene?
  Etterregistreringen av opplysninger skjer i samme søknadsskjema som du fylte ut da du leverte søknaden tidligere. Trykk på linken under for å bli sendt direkte til Altinn, hvor du finner det elektroniske søknadsskjemaet:
  Etter-registrering av opplysninger

OBS! Påmelding innen 8. januar 2020
e-post: Steinar.velten@nlr.no
sms: 913 97 400
Deltageravgift kr 50,- faktureres i etterkant
 

Faggruppe storfe inviterer til:

MØTE MED MATTILSYNET OG MATPRAT

Regelverk, omdømme og tillit

Åpent for husdyrprodusenter og andre interesserte!

Påmelding kommer senere. Sett av datoen!

Les hele invitasjonen her (PDF, 186 kB)

Ønsker du å nyte en bedre middag før fagmøtet starter? (PDF, 436 kB)  

Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer.

Nytt også vedrørende merking av dyr!

Les mere her

Her kan du søke opp ditt nye produsentnummer

 

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget - ungskogpleie og markberedning - bes levere disse senest 4. desember 2019.

Skogfondskrav som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember.

Fortsatt midler igjen hos Innovasjon Norge for 2019, nye føringer for 2020.

Les mere her (PDF, 51 kB)

Landbrukskontoret holder stengt onsdag 30. oktober grunnet fagdag / erfaringsutveksling sammen med Hedmarken Landbrukskontor på Blæstad.

Minner om søknadsfrist for erstatning avlingsskade - som er 31. oktober.

Denne fristen er endelig, søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet.

OBS! Alle særordninger fra 2018 er opphevet, alle søknader som kommer inn i 2019 vil bli behandlet på vanlig måte.

Dette medfører blant annet krav til å forebygge tap, krav til å høste arealet og krav til dokumentasjon utover det som ble krevd i 2018.

Elektronisk søknadsskjema

Onsdag 6. november 2019 kl. 18 - 21 på Skaslien Gjestgiveri, Kirkenær.

Åpent for alle :-)

Påmelding til trond.daltveit@online.no - tlf 909 25 892 innen 31. oktober.

Invitasjon (PDF, 597 kB)

Bli med på praksisdag om klauvhelse!

Tid: Fredag 4. oktober 2019 kl 11.00 - 14.15
Sted: Hos Hans Kristian Bakken, Bakkenvegen 25, 2224 Austmarka

Les hele programmet her (PDF, 366 kB)