Målgruppa er primært de som har vært parter i skogskiftet, men møtet er åpent for alle.

Invitasjon (PDF, 429 kB)

Det er mulig å søke om dispensasjon fra foringsforbudet for rådyr.

Se infobrev (PDF, 41 kB)

Søknadsskjema (PDF, 47 kB) med kart sendes landbrukskontoret for uttalelse før søknaden videresendes til Mattilsynet for endelig vedtak.

 

Etablererkurs i Hedmark vinter / vår 2019

Les mere her (PDF, 220 kB)

Søknader om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til drenering av jordbruksjord skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten / Altinn.

Les mere... (PDF, 132 kB)

Registrere kontonummer i Agros (PDF, 58 kB)

Fagskolen Innlandet, studiested Hvam tar nå opp studenter til tre ulike studier, med oppstart til høsten.

Les mer... (PDF, 169 kB)

Dyrkningsteknikk, gjødsel og plantevern 2019

Les mere... (PDF, 468 kB)

Teoridag for grunnkurs / fornyingskurs blir arrangert på Bøndernes Hus, Brandval den 8. mars 2019 kl. 09.00 - 15.00

Fonyingskurs kan også tas på nett. Mer info hos mattilsynet.no

 

Påmelding til Norsk Landbruksrådgiving Øst, tlf 62826198 eller otto.sveen@nlr.no innen 04.03.19.

 

Invitasjon til autorisasjonskurs 2019 (PDF, 9 kB)