Landbruks- og matdepartementet fastsatte 2. juni 2020 endringer i Forskrift om nydyrking

Les mer her (PDF, 373 kB)

Her finner du revidert skjema for Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 

Info fra Fylkesmannen 

 

En samlet svinenæring har etablert et dyrevelferdsprogram for å bedre velferden for svin.

Les mer

Landbrukskontoret har 4 barkbillefeller utplassert i hver kommune, hhv Sørsåssjøen i Våler og Sævsjøberget i Åsnes. Barkbillefellene skal kontrolleres i følgende uker i løpet av sommeren: 21, 24, 28 og 33.

Resultatet blir fortløpende etter kontrollen sendt inn til NIBIO.  Resultatet for uke 21 var 0 biller for både Åsnes og Våler. Vi forventer vesentlig flere biller på neste kontroll denne uka. Resultatet vil kunne hentes på NIBO sin side for Barkbilleovervåking i 2020 

Tilskuddsordningen skal avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av utbruddet av Covid-19 ved å bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter skogsentrepenører med helmekanisk driftsutstyr eller taubane.

Det er den enkelte skogeier som søker tilskudd.

Les på Landbruksdirektoratet sine sider om søknad og saksbehandling

Les mer

Fylkesmannen informerer

Kontaktperson på landbrukskontoret er Ole Jørgen Gjems, tlf 902 06 263, epost: ole@vis.kommune.no 

 

Vekstnytt-sesongen 2020 er i gang!

Det gjennomføres telefonmøte hver onsdag gjennom hele vekstseongen der status for vekst og utvikling gjennomgås.

Landbrukskontorene i Solør / Odal, Norsk Landbruksrådgiving Øst og Fylkesmannen i Innlandet deltar.

Rapportene etter møtene finner du her samt at de sendes til lokalavisene og til produsenter i den enkelte kommune.

Årets første rapport - uke 23 (PDF, 63 kB) 
Vekstnytt uke 24 (PDF, 62 kB) 
Vekstnytt uke 25 (PDF, 265 kB)​​​​​​​
Vekstnytt uke 26 (PDF, 252 kB)​​​​​​​

 

 

Fylkesmannen i Innlandet sender i disse dager ut brosjyre til alle beitebrukere i Innlandet

Les mer

Riktig håndtering av plast fra landbruket er svært viktig.

I samarbeid med SOR har bondelagene, siloene og landbrukskontoret kommet fram til ordninger og retningslinjer for levering av landbruksplast.

Vi oppfordrer alle til å bruke ordningene som SOR har for landbruksnæringa. Se vedlegg (PDF, 285 kB) med detaljert informasjon.

For inngåelse av avtaler og opprettelse av «Landbrukskort» kontakt Roger Bekkemoen på telefon 481 33 290 eller e-post roger@solorrenovasjon.no

 

Arten er i rask spredning og representerer et stort miljøproblem fordi den danner tett bestand og fortrenger andre planter.