Arten er i rask spredning og representerer et stort miljøproblem fordi den danner tett bestand og fortrenger andre planter.

Velkommen til grovforkveld på Slåstad samfunnshus (PDF, 808 kB) torsdag 31.mai 2018 kl 19.00 - påmelding innen 30.mai kl 12.00