Invitasjon til fagdag om god jordstruktur, mangfoldig jordliv - grunnlag for gode avlinger

 

Da er vi i gang igjen med ukentlige telefonmøter for å utveksle informasjon om vekstforholdene i Glåmdalsregionen :-)

Åsnes og Våler har fått tildelt rikelig med tilskudd til drenering / grøfting for 2019 - 1,5 millioner til sammen.

Les mere her (PDF, 63 kB)

Kontakt landbrukskontoret v / Egil Falck for råd og bistand (mandag og tirsdag)

E-post: egil@vis.kommune.no

Tlf: 62 42 43 10

 

 

Invitasjon til praktisk fagdag - Skjøtsel av kantsoner på Heia hotell, Våler 14. juni 2019 kl 09.00 - 15.00

Les mere her (PDF, 764 kB)

Regionalt bygdeutviklingsprogram gir regionale føringer for bruken av en kvart milliard kroner årlig for jord- og skogbruket i Innlandet.

Les hva Fylkesmannen i Innlandet skriver

I Norge har vi en todelt erstatningsordning etter naturskader, og hvem som erstatter skaden, er avhengig av om objektet kan forsikres eller ikke.

Les mere her (PDF, 3 MB)

Les også hva Landbruksdirektoratet skriver

Ny forskrift om regionale miljøtilskudd for Innlandet er nå vedtatt. De fleste ordningene har vi hatt tidligere, men noen ordninger er helt nye og noen ordninger er endret.

Les mere om endringene hos Fylkesmannen i Innlandet

Her kan du lese mere generelt om Regionalt miljøprogram for jordbruket i vårt område

 

Faggruppe storfe inviterer til kurs i kusignaler:

Tirsdag 9. april kl 10.00 - 14.00

Oppmøte: Austbo, Åbogenvegen 27, Austmarka

 

Les hele invitasjonen her (PDF, 406 kB)

En liten kylling i gresset

Vi ønsker velkommen til en liten påsketreff 11. april kl 13.00 i møterom / kantine på Sentralgården, Våler

Les hele invitasjonen (PDF, 69 kB)

Møt opp :-)