Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget - ungskogpleie og markberedning - bes levere disse senest 4. desember 2019.

Skogfondskrav som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember.

Fortsatt midler igjen hos Innovasjon Norge for 2019, nye føringer for 2020.

Les mere her (PDF, 51 kB)

Landbrukskontoret holder stengt onsdag 30. oktober grunnet fagdag / erfaringsutveksling sammen med Hedmarken Landbrukskontor på Blæstad.

Minner om søknadsfrist for erstatning avlingsskade - som er 31. oktober.

Denne fristen er endelig, søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet.

OBS! Alle særordninger fra 2018 er opphevet, alle søknader som kommer inn i 2019 vil bli behandlet på vanlig måte.

Dette medfører blant annet krav til å forebygge tap, krav til å høste arealet og krav til dokumentasjon utover det som ble krevd i 2018.

Elektronisk søknadsskjema

Onsdag 6. november 2019 kl. 18 - 21 på Skaslien Gjestgiveri, Kirkenær.

Åpent for alle :-)

Påmelding til trond.daltveit@online.no - tlf 909 25 892 innen 31. oktober.

Invitasjon (PDF, 597 kB)

Bli med på praksisdag om klauvhelse!

Tid: Fredag 4. oktober 2019 kl 11.00 - 14.15
Sted: Hos Hans Kristian Bakken, Bakkenvegen 25, 2224 Austmarka

Les hele programmet her (PDF, 366 kB)

Høsten nærmer seg og det er tid for å se på søknad om

- Produksjonstilskudd (PT) og

- Regionalt miljøtilskudd (RMP)

Begge ordninger med søknadsfrist 15. oktober!

VIKTIG: Sjekk kart over dine eiendommer, NIBIO har foretatt oppdatering siden sist søknadsomgang.

Les mere her (PDF, 101 kB)

Fra 1. august kan bønder søke om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet. Nå er årets veileder med praktiske råd vedrørende utfylling av søknaden, regelverk og tilskuddssatser klar.

Søknadsfristen er 15. oktober for jordbruksforetak og 15. november for beitelag.

Les mer på Fylkesmannen.no

OBS!! I år er det ikke anledning til å importere inntegnede tiltak i kart fra tidligere år. Gards- og bruksnummer på alle eiendommer det skal søkes tiltak på må også legges inn i søknaden på nytt.
Fra søknadsomgangen 2020 vil det igjen være mulig å importere fra tidligere år.

Brukerveiledning for kart i søknad om regionalt miljøtilskudd

Det er kartlagt ca 85 bruer med spenn over 2,5 meter tilknyttet skogsbilveganlegg i  Våler og Åsnes.

Veglag / vegeier har nå fått tilbud om 50 % tilskudd på tilstandsregistrering utført av Uthushagen Plan AS i 2020.

Tilstandsregistreringen er en visuell vurdering/registrering som blant annet omfatter:

- Registrering av bruas tilstand i henhold til "sjekkliste"
- Fotodokumentasjon
- Vurdering av akseltrykk / bæreevne der dette er mulig
- Rapport med anbefalte tiltak inkl. estimerte kostnader

Egenandelen pr bru vil utgjøre kun kr 1 950,- (+ mva) -og denne faktureres det enkelte skogsbilveglag / vegeier.

Vi håper oppslutningen blir bra og at vi får mange svar tilbake om ønsket tilstandsregistrering innen 1. november.
De bru(er) som har kortere spenn enn 2,5 meter kan også meldes inn for kontroll, men vil ved stor pågang bli prioritert etter de største bruene.

Evt spørsmål rettes til:

Ole Jørgen Gjems, Landbrukskontoret
tlf 62 42 43 11 / 902 06 263
ole@vis.kommune.no

 

Skjema forhåndsbestilling (PDF, 56 kB)

Artikkel om bruprosjektet (PDF, 72 kB)

Viktig informasjon (PDF, 73 kB)

 

 

 

 


Velkommen til Fagkveld på Heia Hotell torsdag 26.09.19 kl 18.30 - 21.00
 

- Regionalt Miljøtilskudd

- Fangvekster

- Spesielle miljøtiltak i landbruket

- Drenering

Les hele programmet her (PDF, 490 kB)