Tilskudd skog - Tettere planting og Suppleringsplanting - frist 7. november

Siste frist for skogeiere til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad for høstplanting er 7. november!!

Dersom disponibel ramme blir for liten til å dekke registrerte tilskuddssøknader kan tilskuddet bli avkortet.Klikk for stort bilde