Midler til tiltak for pollinerende insekter

Pollinatorer har en viktig plass i økosystemet, men de gjør også en helt nødvendig jobb for matproduksjonen.

Gjennom regionalt miljøprogram ble det i 2019 innført en tilskuddsordning for tilrettelegging for pollinerende insekter. Ordningen videreføres i 2020.

Les mer