Halmbrenning og RMP-tilskudd

Vi minner om at det ikke kan brennes halm om våren på arealer der du har fått utbetalt tilskudd til tiltaket "Ingen jordarbeiding om høsten" for søknadsomgangen 2019.

Mer informasjon