En riktig god påske ønskes dere alle fra oss på landbrukskontoret! Ta godt vare på hverandre :-)

Vi minner om at det ikke kan brennes halm om våren på arealer der du har fått utbetalt tilskudd til tiltaket "Ingen jordarbeiding om høsten" for søknadsomgangen 2019.

Mer informasjon

Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft.

Fylkesmannen informerer

Pollinatorer har en viktig plass i økosystemet, men de gjør også en helt nødvendig jobb for matproduksjonen.

Gjennom regionalt miljøprogram ble det i 2019 innført en tilskuddsordning for tilrettelegging for pollinerende insekter. Ordningen videreføres i 2020.

Les mer

Det blir nå mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket.

Fylkesmannen informerer

Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i jordbruk, gartneri, skogbruk og matindustri.

Les mer

På grunn av koronasituasjonen har Landbruks- og matdepartementet åpnet opp for et ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020.

Les mer hos Fylkesmannen i Innlandet

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha plantevernbevis. Har du ikke dette fra før må du gå et grunnkurs. Har du tatt dette tidligere må du gå fornyingskurs hvert tiende år.

NB! Ta kontakt med landbrukskontoret for utstedelse av bevis!

 

Mattilsynet har nå kommet med  tilpasninger for autorisasjonskurs.  Det blir mulig å gjennomføre både grunnkurs med praksisdag og fornyingskurs, samt eksamen.

Fylkesmannen i samarbeid med kommunen legger til rette for de som melder interesse. Vi ber om at du tar kontakt så raskt som mulig med oss på Landbrukskontoret dersom du er interessert.

 

Husk at dersom du bare trenger fornyingskurset, kan du alltid ta dette på nett. Du fornyer autorisasjonen på mattilsynet.no