Godt nytt år ;)

Minner om at 10. januar 2019 er siste frist for etter-registrering av diverse opplysninger i søknad om Produksjonstilskudd 2018, gjelder blant annet avløsertilskudd. 

Les hele saken her

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering/utbetaling fra skogfondet i år er 7. desember.

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget bes presentere disse for kommunen senest 7. desember. Skogfondbilag vedr. tiltak som ikke gir tilskudd, må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.

Landbrukskontoret inviterer til fredagskaffe

 

 

Les mere her (PDF, 479 kB)

Siste frist for skogeiere til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad for høstplanting er 7. november!!

Dersom disponibel ramme blir for liten til å dekke registrerte tilskuddssøknader kan tilskuddet bli avkortet.

Våler og Åsnes kommuner har i samarbeid opprettet en tilskuddsordning for innkjøp av sikkerhetsvester for jakthunder. Dette er et konfliktdempende tiltak som gjør jakthundene bedre rustet ved et evt ulveangrep.

Les mere om ordningen her (PDF, 30 kB)

Husk disse søknadsfristene i oktober:

 

1. oktober – Tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket i Hedmark (RMP)

15. oktober Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (del 2) - systemet åpner for registrering / telling 1. oktober

31. oktober – Klimabetinget svikt i plante- eller honningproduksjon
(søknad om erstatning ved avlingssvikt)

Ta kontakt ved behov for hjelp :-)

 

Landbrukskontoret inviterer til skogkveld på Heia Hotel, Våler tirsdag 23. oktober 2018 kl 18.00 - 21.00

Tema: Skatt og skogfond

Program (PDF, 337 kB)