Norsk Landbruksrådgiving Øst arrangerer markdag om korn på Brandval prestegård tirsdag 4. august kl. 11.00 - 15.00

Les mer

 

Gjennom Regionalt miljøprogram kan bonden få tilskudd til dette miljøvennlige tiltaket,

les mer om ordningen her 
 

Veiledningshefte for 2020 - søknad RMP

Vekstnytt-sesongen 2020 er i gang!

Det gjennomføres telefonmøte hver onsdag gjennom hele vekstseongen der status for vekst og utvikling gjennomgås.

Landbrukskontorene i Solør / Odal, Norsk Landbruksrådgiving Øst og Fylkesmannen i Innlandet deltar.

Rapportene etter møtene finner du her samt at de sendes til lokalavisene og til produsenter i den enkelte kommune.Årets første rapport - uke 23 (PDF, 63 kB) 
Vekstnytt uke 24 (PDF, 62 kB) 
Vekstnytt uke 25 (PDF, 265 kB)
Vekstnytt uke 26 (PDF, 252 kB) 
Vekstnytt uke 27 (PDF, 184 kB) 
Vekstnytt uke 28 (PDF, 180 kB)​​​​​ 
Vekstnytt uke 29 (PDF, 253 kB) 
Vekstnytt uke 30 (PDF, 183 kB)​​​​​​​ 
Vekstnytt uke 31 (PDF, 305 kB)​​​​​​​

 

Ved alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket kan landbruksforvaltningen avslå tilskudd til husdyrhold.

Les hva Fylkesmannen skriver

Landbruksdirektoratet og Mattilsynet har nylig blitt enige om ei revidert avtale for utveksling av informasjon i dyrevelferdssaker som gjelder produksjonsdyr.

Les mer

Veilederen for å søke regionale miljøtilskudd i 2020 er nå klar.

Les om de forskjellige tiltak du kan søke på 

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 2. juni 2020 endringer i Forskrift om nydyrking

Les mer her (PDF, 373 kB)

Her finner du revidert skjema for Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 

Info fra Fylkesmannen