Nettkurset Skogplanting er klart for påmelding.

Les mer

Det ble utbetalt 119 millioner kroner etter den første søknadsomgangen med felles Regionalt miljøprogram for Innlandet i 2019.

Nå står våronna for døra, og vi vil gi noen signaler og presiseringer om årets søknadsomgang, spesielt for enkelte tiltak som må gjennomføres på våren eller i vekstsesongen.

Info fra Fylkesmannen

For å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for bedrifter knyttet til landbruket, vil Innovasjon Norge utvide rammene for støtte til investeringer, bedriftsutvikling og vekst.

Les mer

En riktig god påske ønskes dere alle fra oss på landbrukskontoret! Ta godt vare på hverandre :-)

Vi minner om at det ikke kan brennes halm om våren på arealer der du har fått utbetalt tilskudd til tiltaket "Ingen jordarbeiding om høsten" for søknadsomgangen 2019.

Mer informasjon

Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft.

Fylkesmannen informerer

Pollinatorer har en viktig plass i økosystemet, men de gjør også en helt nødvendig jobb for matproduksjonen.

Gjennom regionalt miljøprogram ble det i 2019 innført en tilskuddsordning for tilrettelegging for pollinerende insekter. Ordningen videreføres i 2020.

Les mer

Det blir nå mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket.

Fylkesmannen informerer