En samlet svinenæring har etablert et dyrevelferdsprogram for å bedre velferden for svin.

Les mer

Landbrukskontoret har 4 barkbillefeller utplassert i hver kommune, hhv Sørsåssjøen i Våler og Sævsjøberget i Åsnes. Barkbillefellene skal kontrolleres i følgende uker i løpet av sommeren: 21, 24, 28 og 33.

Resultatet blir fortløpende etter kontrollen sendt inn til NIBIO.  Resultatet for uke 21 var 0 biller for både Åsnes og Våler. Vi forventer vesentlig flere biller på neste kontroll denne uka. Resultatet vil kunne hentes på NIBO sin side for Barkbilleovervåking i 2020 

Tilskuddsordningen skal avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av utbruddet av Covid-19 ved å bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter skogsentrepenører med helmekanisk driftsutstyr eller taubane.

Det er den enkelte skogeier som søker tilskudd.

Les på Landbruksdirektoratet sine sider om søknad og saksbehandling

Les mer

Fylkesmannen informerer

Kontaktperson på landbrukskontoret er Ole Jørgen Gjems, tlf 902 06 263, epost: ole@vis.kommune.no 

 

Fylkesmannen i Innlandet sender i disse dager ut brosjyre til alle beitebrukere i Innlandet

Les mer

Riktig håndtering av plast fra landbruket er svært viktig.

I samarbeid med SOR har bondelagene, siloene og landbrukskontoret kommet fram til ordninger og retningslinjer for levering av landbruksplast.

Vi oppfordrer alle til å bruke ordningene som SOR har for landbruksnæringa. Se vedlegg (PDF, 285 kB) med detaljert informasjon.

For inngåelse av avtaler og opprettelse av «Landbrukskort» kontakt Roger Bekkemoen på telefon 481 33 290 eller e-post roger@solorrenovasjon.no

 

Arten er i rask spredning og representerer et stort miljøproblem fordi den danner tett bestand og fortrenger andre planter.

Tilskudd kommuner med ulverevir

Klima og Miljødirektoratet opprettet i 2017 en ny tilskuddsordning for kommuner som huser ulverevir.

Tilskuddsrammen for 2019 var på totalt 20 millioner kroner.

Åsnes og Våler kommuner søkte på midlene og ble tildelt totalt 1 025 500 kroner til hver kommune.

Det er vedtatt å avsette 500.000 kr i hver kommune til en åpen tilskuddsordning med søknadsfrist 15. juni 2020.

 

TILSKUDDSORDNINGEN VÅLER (PDF, 22 kB)

 

Søknad og frister for tilskuddet til skogeiere:

Skogeiere som utfører plantearbeidet selv, eller som ikke benytter seg av skogeierandelslag eller sentrale aktører til plantearbeidet, søker kommunen om det ekstraordinære tilskuddet gjennom skogfondssystemet.

Det søkes om tilskudd etter at plantingen er gjennomført, og det kreves ikke forhåndssøknad.

For disse er søknadsfristen 1. september 2020

Det betyr at søknaden skal være registrert elektronisk av skogeier senest 1. september, eller at signert papirskjema skal være mottatt i kommunen seinest samme dato.

Siden tilskuddet kun skal dekke vårplanting, må denne fristen praktiseres strengt for å sikre at det ikke blandes sammen med høstplanting.

Tilskuddet er på kr 1,30 pr plante.

Les hva Landbruksdirektoratet skriver

Om lag 18 av landets 30 millioner skogplanter skal plantes i Innlandets skoger i vår. Koronasituasjonen har ført til en krevende situasjon for skogbruket, og det er derfor innført et midlertidig tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2020.

Les mer