31. januar 2019 kl. 18.00 - 21.30, Heia hotell, Våler

Norsk Landbruksrådgiving Øst informerer og arrangerer kurs:

"Fra 15.oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler for å bekjempe mus og rotter på egen eller leid landbrukseiendom, veksthus anses å inngå her.

Gnager-middelet kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker.

Krav om autorisasjonsbevis for plantevern kommer i tillegg."

Fortsatt ledige plasser på kurs på Heia hotell, Våler 1. februar 2019, påmelding senest i løpet av torsdag 31.januar til:

Otto Sveen: otto.sveen@nlr.no eller

Dag Kjetil Gjerdrum: dkg@vis.kommune.no

 

les mere her...

Informasjonskveld om birøkt og økologisk birøkt - i Nord-Odal

onsdag 30. januar kl 18.30 i kommunestyre-salen på kommunehuset på Sand. 

Tema for kvelden

 

Godt nytt år ;)

Minner om at 10. januar 2019 er siste frist for etter-registrering av diverse opplysninger i søknad om Produksjonstilskudd 2018, gjelder blant annet avløsertilskudd. 

Les hele saken her

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering/utbetaling fra skogfondet i år er 7. desember.

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget bes presentere disse for kommunen senest 7. desember. Skogfondbilag vedr. tiltak som ikke gir tilskudd, må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.

Landbrukskontoret inviterer til fredagskaffe

 

 

Les mere her (PDF, 479 kB)