Frist for søknad om refusjon av skogfond og NMSK tilskudd 2022

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget må levere dette innen følgende frister:

25. november - Tilskudd til tettere planting (høst)

1. desember - Tilskudd til skogkultur (ungskogpleie, markberedning m.m.)

1. desember - Utbetaling av tilskudd til skogsbilvegbygging i 2022

1. desember - Utbetaling av tilskudd til drift med taubane, hest o.a. § 7 NMSK

Skogfondbilag vedrørende tiltak som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.

Les mer