Litt informasjon og en liten huskelapp (PDF, 303 kB) i forkant av søknadsomgangen til høsten:

 

 

GOD SOMMER!

 

  

I jordbruksavtalen ble det vedtatt å øke satsene for tilskudd til drenering fra 1. juli 2022 til kr 2.500,- pr. dekar for systematisk drenering, profilering og omgraving av myr. For usystematisk grøfting er satsen økt til kr 38,- pr. meter begrenset til kr 2.500,- pr. dekar berørt areal.

Foretak som har fått innvilget tilskudd og ikke påbegynt arbeidet, kan trekke søknaden og søke på nytt.
Det som har startet dreneringa, kan ikke det.

 

 

Fagdag om "God agronomi med fokus på jordstruktur" - 28. juni 2022 kl 10:00 - 15:00 på Hof Samfunnshus

 

Invitasjon (PDF, 446 kB)

 

 

 

Fortsatt igjen 26 billetter til arrangementet på Skaslien i Grue onsdag den 29 juni 2022

 

Påmelding ligger ute på Skogkurs sin hjemmeside

 

Program for dagen

 

 

I fjor fant vi hønsehirse flere steder i Åsnes og Våler.

Hønsehirse øker i utbredelse og finnes over store deler av landet.
Følg nøye med og sett inn tiltak tidlig slik at den ikke tar overhånd.
Planten spirer senere enn vanlig ugras. Følg særlig nøye med der det er tynn/glissen åker.

Det er utarbeidet god informasjon om kontroll av hønsehirse i denne brosjyren hos NLR Viken:

https://viken.nlr.no/fagartikler/korn/viken/honsehirse
 

Gode foto av alle stadier av hønsehirse finner du i brosjyren.

Kontakt gjerne rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving for faglig bistand.

 

Invitasjon til fagkveld med tema hønsehirse og floghavre (PDF, 259 kB)

 

 

 

 

Sted: NE-KO Samdrift, Åsavegen 381, 2266 Arneberg

Tema: Engas vekst og utvikling, førsteslåtten og gjødselstrategi

Invitasjon (PDF, 274 kB)

Om du tidligere har mottatt brev fra landbrukskontoret eller selv vet at du har KJEMPESPINGFRØ på din eiendom er det tiden for å følge med. Plantene er nå 5-10 cm høye og kan bekjempes mekanisk med ryddesag eller med sprøytemidler. Det er viktig å være tidlig ute med tiltak, og tiltaket må trolig gjentas flere ganger i løpet av sesongen og over flere år.

 

 

Landbrukskontoret har, sammen med flere aktører, satt i gang et 3-årig prosjekt for å redde rådyrkillinger fra å bli drept av slåmaskiner.

Les mer (PDF, 352 kB)

 

Søknadsfrist tilskuddsmidler: 1. oktober!

Informasjon 2022 (PDF, 287 kB)