Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget må levere dette innen følgende frister:

25. november - Tilskudd til tettere planting (høst)

1. desember - Tilskudd til skogkultur (ungskogpleie, markberedning m.m.)

1. desember - Utbetaling av tilskudd til skogsbilvegbygging i 2022

1. desember - Utbetaling av tilskudd til drift med taubane, hest o.a. § 7 NMSK

Skogfondbilag vedrørende tiltak som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.

Les mer

 

Landbrukskontoret innfører midlertidig redusert  "åpningstid" for besøkende i perioden 31. oktober og frem til jul. Dette gjelder også telefonhenvendelser.

Vi vil være tilgjengelige i tidsrommet 10.00 - 14.00 hver dag. Ta kontakt i forkant for å avtale tid med saksbehandlere.

 

Presiseringer / påminnelser:

  • Søknad om produksjonstilskudd (PT) kan endres uten trekk frem til 29. oktober hvis levert innen frist 15. oktober
  • Endringer av søknad om regionalt miljøtilskudd (RMP) kan IKKE endres digitalt uten trekk. Ta kontakt med landbrukskontoret ved behov for uttrekk av areal -bør gjøres snarest mulig og senest i løpet av uke 43
     
  • Søknadsfrist Drift av beitelag er 15. november. Søknadsskjema
  • Søknadsfrist for tilskudd etter Klimabetinget produksjonssvikt (Avlingssvikt) er 31. oktober. Søknadsskjema

Vi minner om at Norsk Landbruksrådgiving Øst arrangerer Varme arbeider kurs onsdag 26. oktober kl 09.00 til 16.30.

Det er plass til flere og kurset er åpent for alle. Vi antar at det er flere som har behov for dette kurset!

For mer informasjon og påmelding:

 Varme arbeider kurs Braskereidfoss | NLR Øst

 

 Ta kontakt med Signe Mellem i NLR Øst dersom du har spørsmål!

 signe.mellem@nlr.no

Landbrukskontoret har laget en presentasjon for hvilke gode konfliktdempende tiltak som har fått tilskudd fra "ulvepengene". Denne tilskuddsordningen kom i 2017 og ble avviklet i 2021, den bidro til at mange konfliktdempende tiltak ble realisert i Våler og Åsnes.

Søknad RMP åpner 15. september - Søknadsskjema RMP
Søknad Produksjonstilskudd åpner 1. oktober - Søknadsskjema PT

 

DETTE ER NYTT FOR SØKNADSOMGANGEN 2022:    

Tilskudd til drift av seter: Det er nå innført to tiltaksklasser, en for 4-6 ukers drift, og en for drift i 6 uker eller mer. Det er 20 000 kr i forskjell i tilskuddssats for de to tiltaksklassene.

Klimarådgiving: Det er ikke lenger krav om å legge ved kvittering for gjennomført klimarådgiving. Du må fortsatt legge ved tiltaksplan underskrevet av rådgiver(e) og foretaket som søker tilskudd. Det er nå gjort endringer i tiltaksklasser for klimarådgiving; en til en rådgiving, to til en rådgiving og grupperådgiving. Det er forskjellige tilskuddssatser for tiltaksklassene.

Grunnkurs for autorisasjonsbevis for plantevernmidler (blanding av digitalt og fysisk forelesning).

Teoridagene vil foregå på Teams, men praksisdagen og eksamen blir fysisk samling.

Arr.: Norsk Landbruksrådgiving Øst

Kursstart: 1. november

Påmeldingsfrist: 15. oktober

 

Oppdateringskurs for autorisasjonsbevis for plantevernmidler (digitalt).

Tas digitalt via Mattilsynet  https://www.mattilsynet.no/planter-og-dyrking/produksjon/plantevernmidler/autorisasjonsbevis-for-plantevernmidler

Våren 2023 kommer tilbud fra Norsk Landbruksrådgiving Øst, om oppdateringskurs for autorisasjonsbevis for plantevernmidler som fysisk kurs.

 

Ansvarlig kontaktperson for kurs:

inga.holt@nlr.no, 48 16 30 73

 

Påmelding til kurs: https://ost.nlr.no/kurs

  

Autorisasjonskurs gnagermidler (både fysisk og digitalt).

Fra 2018, ble det igjen lov for bønder og gartnerieiere å drive gnagerbekjempelse på egen eller leid landbrukseiendom i næringssammenheng.

Forkunnskaper: Krav om gyldig autorisasjonsbevis for plantevernmidler.

Arr.: Norsk Landbruksrådgiving Øst

Kursstart: 29.09.22 klokken 17.00-21.45

Digital hjemme-eksamen:  30.09.22, klokken 08.30-09.30.

 

Autorisasjonskurs gnagermidler (kun fysisk kurs).

Arr.: Norsk Landbruksrådgiving Øst

Sted: Grønt Fagsenter Hvam

Kursstart: 01.11.22, klokken 09.00 – 16.00, fysisk eksamen samme dag.

 

Ansvarlig kontaktperson for kurs:

Kari-anne.aanerud@nlr.no, 90 20 74 64

 

Påmelding til kurs: https://ost.nlr.no/kurs