Minner om fristen for å endre opplysninger i din søknad om produksjonstilskudd - 29. mars.

Les hva Landbruksdirektoratet skriver

Benytt muligheten til å styrke kompetansen helt uten smitterisiko.  NLR i samarbeid med Fagruppe storfe Glåmdalen inviterer til nettmøte.

Oddbjørn Kval Engstad fra NLR Innlandet holder innlegg. Det blir mulighet til å stille spørsmål over chat.

 

Tid:

Onsdag 1. april kl 18.30-20.30, kveld

Torsdag 2. april kl 11.30 - 13.30, formiddag

 

Påmelding og informasjon i vedlegget. (PDF, 263 kB)

 

Velkommen!

Per i dag utgjør ikke koronavirus (SARS-CoV-2) en fare for dyrehelsen i Norge.

Viruset er først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem.

Gjennomfør uansett smittehygieniske tiltak!

Faktaartikkel fra Mattilsynet

På grunn av utbruddet av koronavirus er tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv en aktuell tilskuddsordning. Fylkesmannen har ny informasjon om dette.

Grunnet den alvorlige situasjonen med Korona-virus i landet vårt har kommunen bestemt at vi går over til hjemmekontor-ordning fra fredag 13. mars - og inntil videre.

Vi treffes på telefon og kan, hvis nødvendig, gjøre avtaler om bistand ved oppmøte på kontoret.

Telefonliste - ansatte

Del 1 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2020 kan leveres fra og med 1. mars 2020, som er telledato. Søknadsfristen er 15. mars 2020.

Søknaden kan leveres inntil 14 dager etter fristen, dvs frem til og med 29. mars, men utbetalingen reduseres da med kr 1 000 for hver dag fristen er overskredet!!

I del 1 av søknaden er det foretak som driver med husdyrproduksjon som kan søke om tilskudd.

Obs! Husk også å registrere dyr som gir grunnlag for avløsertilskudd og grovforareal-tilskudd 2020, eks hester.

Les mer på Landbruksdirektoratet sin nettside