Obs! Viktig! Informasjon fra Landbruksdirektoratet om innlogging i Web-SKAS

I høst har vi fått en del henvendelser direkte fra skogeiere om at de opplever problemer med innlogging i Web-SKAS via Altinn.

For de aller fleste er problemet at de har forsøkt å logge seg inn med organisasjonsnummeret først, og når de etterpå prøver med fødselsnummeret får de feilmelding.

Eksempel på feilmelding kan være:

«Web-SKAS er ikke lenger i bruk» eller «Feilsituasjon. Du har ikke tilgang til noen skogfondskonto. …».

Altinn er et system som er svært sårbart for spor etter tidligere innlogginger i systemet.

Problemet er vanligvis at skogeier tidligere har forsøkt innlogging med organisasjonsnummeret (eller andre roller/tilganger i Altinn), man vil da få feilmelding ved forsøk på innlogging med fødselsnummeret, fordi systemet husker tidligere innlogging.

Løsningen på dette er som oftest at skogeier lukker nettleseren helt, eller velger en ny nettleser, og deretter forsøker ny  innlogging via Altinn med fødselsnummeret. De aller fleste skogfondskontoene er registrert med skogeiers fødselsnummer, og skogeier skal dermed bruke det ved innlogging.

De nettleserne vi opplever minst problemer med er Chrome, Internet Explorer og Firefox.

 

Link med informasjon om innlogging:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/sjekk-din-konto#introduksjonsvideo-med-tips-for-bruk-av-nettloesningen

Vi oppfordrer også alle til å se instruksjonsvideoene som ligger der. 

For spørsmål – ta kontakt med:

Mette Enersen,  Mette.Enersen@vis.kommune.no

eller

Ole Jørgen Gjems, ole@vis.kommune.no