Hver torsdag fra kl 11.30 til 12.15 fram til påske arrangerer Norsk Landbruksrådgiving Innlandet fagwebinar. Temaene er svært relevante for deg som er kornbonde.

Les mer 

Flere av dere er godt kjent med SMIL-ordningen, og mulighetene der for å søke på tilskudd til tiltak i kulturlandskapet, tiltak for å redusere forurensning fra jordbruket (hydrotekniske tiltak mv.) og planleggingsprosjekter.

Vi oppfordrer til innsendelse av søknad i løpet av vårhalvåret. Vi har ingen fastsatt søknadsfrist, men siden det også er begrenset med midler i denne ordningen, og SMIL-søknader gjerne behandles fortløpende, kan det være greit å være tidlig ute også på denne ordningen – hvis du har planer om å gå i gang med et SMIL-prosjekt i år.

Kontaktpersoner for ordningen:

Iver H. Breisjøberg

Merete Glorvigen

Les vedlagte infoskriv (PDF, 130 kB) - og ta kontakt dersom dette kan være aktuelt for deg!

 

 

Vi går heldigvis mot lysere dager, og det er tid for å planlegge årets vekstsesong!

Plan for gjødsling er obligatorisk for alle planteprodusenter.

Det er visse krav som skal oppfylles for at planen skal være gyldig. Planen skal bl.a. bygge på jordanalyser som er maksimalt 8 år gamle, og kart over skiftene på gården/e. Det er bondens ansvar å sørge for årlig gjødselplan.

Ved kontroll høsten 2020 ble det avdekket for mange mangler ved gjødselplaner på flere eiendommer i Åsnes og Våler.  Dette har ført til store trekk i tilskudd. Vi vil med dette minne den enkelte om å sørge for at gjødselplanen er komplett før vekstsesongen.

Planen skal settes opp skiftevis, og følgende opplysninger skal oppgis for hvert enkelt skifte:

 • Jordbruksareal i dekar
 • Jordart og jordanalyser for pH, fosfor, kalium og moldinnhold
 • Forrige års vekst
 • Årets vekst
 • Forventa avlingsnivå pr. dekar
 • Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium pr. dekar
 • Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel (type, mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt)
 • Mineralgjødsel (type, mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt)

Gjødslingsbehovet skal avpasses etter følgende kriterier:

 • Jordprøveresultater for fosfor, kalium og moldinnhold
 • Vekst og gjødslingsnormer for distriktet
 • Avlingsnivå ut i fra egne dokumenter eller anslåtte erfaringer for hvert enkelt skifte
 • Forrige års vekst
 • Dersom vekstforholda avviker fra de forutsetningene som var når gjødslingsplanen ble laget, skal gjødslingsplanen justeres i samsvar med behovet

Hos NLR Øst kan du lese mer om gjødslingsplan og det gis tilbud om å utarbeide plan.

Rune Lerudsmoen i Våler utarbeider også gjødselplaner: tlf: 906 10 640

Her (PDF, 664 kB) kan du lese mer om hva som er viktig når du nå skal utarbeide gjødslingsplanen for kommende vekstsesong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De første kursene er fulltegnet, derfor settes det opp et oppdateringskurs og et grunnkurs til. Kursene vil bli holdt på Teams, på dagtid.

Oppdateringskurs:    2. mars 2021

Grunnkurs:                 2. og 11. mars, i tillegg til tilbud om spørsmålsdag 5. mars.

 

For mer informasjon og link til påmelding, gå inn på Norsk Landbruksrådgivning Øst hjemmeside. https://ost.nlr.no/kurs/aurorisasjonskurs-plantevern/

NB! Påmeldingsfrist er 21. februar, - da rekker vi å sende ut bøker i forkant av kurset.

 

 1. Har du autorisasjonsbevis fra før, må dette fornyes hvert 10 år.

Dette kan enten gjennomføres på Mattilsynet.no


eller du kan melde deg på kurs hos NLR Øst  

 

 1. Har du ikke autorisasjonskurs fra før, må du gå et grunnkurs for å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler.

 

Kursene vil foregå på Teams, du vil få tilsendt link. (Forutsetter at du er påmeldt.)

Lurer du på noe, er det bare å ta kontakt med:

Stine Lysen, Glåmdalsregionen, stine.lysen@nlr.no tlf: 901 60 027

Landbruksdirektoratet skriver:

Vi har fått noen spørsmål, henvendelser og tilbakemeldinger på at henvisningene til næringsoppgave mm var tatt ut av årets ‘Kontoutskrift skogfond’ til skogeier. Betydningen og nytten en del har av disse henvisningene i kontoutskrifta, kan sånn sett framstå som undervurdert fra vår side.

Av den grunn er det besluttet å tilbakestille og produsere nye kontoutskrifter for 2020, hvor henvisningene til næringsoppgave mm er med. Om alt går som planlagt, vil disse kontoutskriftene være klare for utsendelse i ØKS på fredag den 12. februar. Det meldes fra til SKAS-ansvarlige i fylkene når det er klart.

Skogeiere, som ønsker ny kontoutskrift for 2020 og ikke mottar via Altinn, henvises til:

 • Ta ut kontoutskrifta selv via «Innlogging skogfond»  
 • På forespørsel å få kontoutskrifta på papir/fil fra kommunen.
 • Regnskapsfører med delegert tilgang fra skogeier, kan ta ut kontoutskrifta i Altinn og/eller fra Webskas.

NLR i samarbeid med Faggruppe storfe Glåmdalen inviterer til fagmøte på nett onsdag 24. februar kl 10.00-12.15

Program og påmelding (PDF, 396 kB)

Henvisningene til Næringsoppgave og "Skjema landbruk" er tatt bort i oppgaven for 2020. Det har kommet endel spørsmål rundt dette.

Landbruksdirektoratet skriver følgende:

"Vi har fått noen spørsmål etter at henvisningene til Næringsoppgave og «Skjema Landbruk» er tatt bort fra årsoppgaven/kontoutskriften fra skogfondet. Noen spørsmål kanskje mest fordi årsoppgaven ikke ser ut som før. Andre fordi man savner henvisningene og tallene.

Begrunnelsen for å ta bort henvisningene er kort fortalt følgende:

 • Det er ingen lovmessige eller formelle krav på annen måte som sier at disse henvisningene skal være med.
 • Henvisningene er ikke relevant for andre enn for skogeiere hvor virksomheten reint skattemessig betraktes som næring.
 • Det kan nok variere, men regnskapskontor vi har vært i kontakt med sier at henvisningene ikke er relevante med den programvare og slik regnskap i dag føres.
 • Av offentlige organer er det ellers skattemyndighetene som først og fremst skal veilede omkring skatt og ligning, og det vil være krevende for vår del fra år til år å sikre at henvisningene er rett.


  Foruten skattemyndighetenes veiledning, så skal jo regnskapsførere, som nok langt de fleste skogeiere bruker, kunne dette. Skogkurs har også materiell omkring det.Vi tar sikte på en enkel evaluering av endringen utpå seinvinteren.

  Dette til orientering."

Vi har observert mye snøbrekk/rotvelter siste tiden på grunn av mye og tung snø fra ca 400 moh og høyere.

Det er viktig at skogeierne nå tar en tur ut og sjekker skadeomfanget. 

Kort veiledning - hvordan skogeier kommer til innlogging på skogfondskonto (PDF, 289 kB) på nye nettsider.

 

Adressen til Landbruksdirektoratet sine sider:

www.landbruksdirektoratet.no