Faggruppe storfe

-ønsker velkommen til fagmøte «Nye krav til fjøsutforming / Kalvebinger og løsdriftssystemer»


Målgruppe melkeprodusenter og andre med interesse for dyrevelferd.

Benytt vinteren til kunnskapsbygging og en sosial kollega prat – vi serverer kaffe og kringle.

Invitasjon og påmelding (PDF, 256 kB)

 

Tid: Torsdag 30. mars kl 19-20.30

Sted: Hof Samfunnshus

Åpent for alle! Velkommen!

Invitasjon (PDF, 583 kB)

 

Takk til dere som har svart på brukerundersøkelsen.

Vi ønsker oss flere svar – bruk lenka under og gi oss tilbakemelding slik at vi kan videreutvikle tjenestene våre.

Det tar ikke mange minuttene :-) 

Brukerundersøkelse fra landbrukskontoret for Våler og Åsnes 

 

Søknad kan leveres fra 1. mars (telledato)

Obs! Gjelder kun registrering av dyr!

 

Landbruksdirektoratet har fastsatt frister og satser for tilskudd til tettere planting, gjødsling og suppleringsplanting for 2023. 

I tillegg, følgende satser bestemt for Glåmdalsregionen:

Markberedning: Inntil 20 %
Ungskogpleie: Inntil 30 %

 

 

 

Har du behov for faglig bistand i jordbruket, kan Norsk Landbruksrådgivning Øst  bidra med:

  • drenering/grøfteplaner
  • planeringsplaner
  • nydyrkingsplaner
  • masseforflyttingsplaner

De kan også foreta konsekvensutredning i forbindelse med denne typen planer samt utarbeide  planer for SMIL tiltak.

 

Ta kontakt med en av disse:

 

Solør-kommunene og Norsk Landbruksrådgiving Øst inviterer til åpent møte med tema KLIMARÅDGIVING PÅ GÅRDEN.

Møtested: Atico på Flisa. Tidspunkt: Tirsdag 21. februar kl 18.30 (kaffe og kringle serveres fra kl 18.00).

Se program (PDF, 602 kB)

Påmelding innen 14. februar til akr@vis.kommune.no

Velkommen!

 

Naturbruk i skolen-heftene er utviklet av Norges Jeger- og Fiskeforbund Hedmark (NJFF Hedmark), Skogselskapet i Hedmark og Skogkurs på oppdrag for Landbrukskontoret for Våler og Åsnes.

Heftene er beregnet på bruk i ungdomsskolen, til informasjon og inspirasjon - for at skolen med utgangspunkt i lokale ressurser, kan la elevene lære om bærekraftig bruk og forvaltning i praksis.

Skog og utmark (PDF, 5 MB)

Store rovdyr (PDF, 3 MB)