Påminnelse - avstandskrav til vann og/eller krav til buffersone ved bruk av plantevernmidler!

Vi går nå inn i en tid med bruk av mye plantevernmidler -og minner derfor om viktigheten av å sette seg godt inn i regelverk og brukerveiledning for de aktuelle preparater. Les etikettene nøye!

 • Plantevernmidler kan aldri brukes nærmere overflatevann enn 3 meter. For enkelte midler er det større avstandskrav. Dersom man ved avdriftsreduserende tiltak kan sprøyte nærmere må det stå på etikett. Mattilsynet har utarbeidet en egen veileder: Tiltak som gir avdriftsreduksjon ved bruk av plantevernmidler
   
 • Vegeterte buffersoner: Noen plantevernmidler har krav om vegetert buffersone - 10 meter - det vil da aldri være mulig å sprøyte nærmere vann enn inntil denne. Krav om buffersone bortfaller ved enkelte tilfeller, les mer i Mattilsynets veileder: Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann
   
 • Mattilsynet fører tilsyn med bruk av plantevernmidler nær vann,
  les mer

   

Klikk for stort bilde Kilde: Mattilsynet