Ekstraordinært plantetilskudd 2021

Obs! Ny sats: Kr 1,50 pr plante!

Ny info

Det er vedtatt en midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021.

Tilskudd på 1,20 kroner pr plante gjelder all skogplanting som utføres våren 2021.

Les mer