Viktig informasjon - Søknad om tilskudd høsten 2020

Søknadsfrister:

Produksjonstilskudd (PT) - 15. oktober! Elektronisk søknadsskjema åpent fra 1. oktober, som også er telledato. Søknad kan LEVERES frem til 29. oktober, men trekkes da med kr 1000,- pr dag etter 15. oktober.
Søknaden kan ENDRES frem til 29. oktober så sant den er LEVERT før 15. oktober.

Regionalt miljøprogram (RMP) - 15. oktober! (Frist for beitelag: 15. november) Elektronisk søknadsskjema åpent fra 15. september.
Søknad kan LEVERES frem til 29. oktober, men trekkes da med kr 1000,- pr dag etter 15. oktober.
Søknaden kan ENDRES frem til søknadsfristen 15. oktober.

Les mer (PDF, 912 kB)

Fylkesmannen skriver
Video som viser hvordan du søker elektronisk

Obs! Spesielt viktig: Alle søkere bes om å gå inn på kart over sine eiendommer og sjekke disse. Det er avgjørende at søkere blir klar over evt forandringer på sin eiendom i god tid før søknadsfristen, slik at vi rekker å foreta endringer og forhindre at søknadene blir stoppet.

Kartløsninger
 

Veiledningshefte PT (PDF, 4 MB)


Veiledningshefte RMP (PDF, 13 MB)