Gjør klar søknader om investeringsmidler til tradisjonelt landbruk 2021 til Innovasjon Norge allerede i høst.

Les mer (PDF, 35 kB)

Solør Renovasjon IKS satser på bønder i Solør og ønsker å komme med tilbud på metallhenting på gården til de som er landbrukskunder.

Obs! Det er mulig å inngå landbruksavtale nå, og bli med i ordningen om metallhenting.

Les mer (PDF, 677 kB)

Søknadsfrister:

Produksjonstilskudd (PT) - 15. oktober! Elektronisk søknadsskjema åpent fra 1. oktober, som også er telledato. Søknad kan LEVERES frem til 29. oktober, men trekkes da med kr 1000,- pr dag etter 15. oktober.
Søknaden kan ENDRES frem til 29. oktober så sant den er LEVERT før 15. oktober.

Regionalt miljøprogram (RMP) - 15. oktober! (Frist for beitelag: 15. november) Elektronisk søknadsskjema åpent fra 15. september.
Søknad kan LEVERES frem til 29. oktober, men trekkes da med kr 1000,- pr dag etter 15. oktober.
Søknaden kan ENDRES frem til søknadsfristen 15. oktober.

Les mer (PDF, 912 kB)

Fylkesmannen skriver
Video som viser hvordan du søker elektronisk

Obs! Spesielt viktig: Alle søkere bes om å gå inn på kart over sine eiendommer og sjekke disse. Det er avgjørende at søkere blir klar over evt forandringer på sin eiendom i god tid før søknadsfristen, slik at vi rekker å foreta endringer og forhindre at søknadene blir stoppet.

Kartløsninger
 

Veiledningshefte PT (PDF, 4 MB)


Veiledningshefte RMP (PDF, 13 MB)

Vi ønsker velkommen til informasjonsmøter vedrørende årets søknadsomgang - RMP og PT

Les program (PDF, 2 MB)

Minner om at fristen for å søke tilskudd til gjødsling av skog er 15. september.

Les mer om ordningen her 

Søknad og frister for tilskuddet til skogeiere:

Skogeiere som utfører plantearbeidet selv, eller som ikke benytter seg av skogeierandelslag eller sentrale aktører til plantearbeidet, søker kommunen om det ekstraordinære tilskuddet gjennom skogfondssystemet.

Det søkes om tilskudd etter at plantingen er gjennomført, og det kreves ikke forhåndssøknad.

For disse er søknadsfristen 1. september 2020

Det betyr at søknaden skal være registrert elektronisk av skogeier senest 1. september, eller at signert papirskjema skal være mottatt i kommunen seinest samme dato.

Siden tilskuddet kun skal dekke vårplanting, må denne fristen praktiseres strengt for å sikre at det ikke blandes sammen med høstplanting.

Tilskuddet er på kr 1,30 pr plante.

Les hva Landbruksdirektoratet skriver

Mange grøntprodusenter fikk problemer med å skaffe nok arbeidskraft på grunn av koronapandemien. Partene i jordbruksoppgjøret ble  derfor enige om at erstatningsordningen for avlingsskade i år skal utvides til også å omfatte avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft i innhøstingen som kan tilskrives restriksjoner i flyten av arbeidskraft forårsaket av koronapandemien.

Les mer

Veiledningsapparatet og andre mottar mange spørsmål om behandling mot kveke i modent bygg.

Les viktig info (PDF, 179 kB)

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, Finnskogen UKL og DNT Finnskogen og Omegn-Solør inviterer til Sensommerkveld i Gravberget søndag 30. august 2020 kl 14.30

Se program (PDF, 2 MB)

Nofence-teknologien med digital inngjerding har vært prøvd ut i Nord-Østerdalen i sommer. Dette har fungert meget godt både på storfe og sau. Fylkesmannen i Innlandet og kommunene har bevilget tilskudd til investering i den digitale løsningen gjennom ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder».

Les mer