Bli med på praksisdag om klauvhelse!

Tid: Fredag 4. oktober 2019 kl 11.00 - 14.15
Sted: Hos Hans Kristian Bakken, Bakkenvegen 25, 2224 Austmarka

Les hele programmet her (PDF, 366 kB)

Høsten nærmer seg og det er tid for å se på søknad om

- Produksjonstilskudd (PT) og

- Regionalt miljøtilskudd (RMP)

Begge ordninger med søknadsfrist 15. oktober!

VIKTIG: Sjekk kart over dine eiendommer, NIBIO har foretatt oppdatering siden sist søknadsomgang.

Les mere her (PDF, 101 kB)

Fra 1. august kan bønder søke om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet. Nå er årets veileder med praktiske råd vedrørende utfylling av søknaden, regelverk og tilskuddssatser klar.

Søknadsfristen er 15. oktober for jordbruksforetak og 15. november for beitelag.

Les mer på Fylkesmannen.no

OBS!! I år er det ikke anledning til å importere inntegnede tiltak i kart fra tidligere år. Gards- og bruksnummer på alle eiendommer det skal søkes tiltak på må også legges inn i søknaden på nytt.
Fra søknadsomgangen 2020 vil det igjen være mulig å importere fra tidligere år.

Brukerveiledning for kart i søknad om regionalt miljøtilskudd

Det er kartlagt ca 85 bruer med spenn over 2,5 meter tilknyttet skogsbilveganlegg i  Våler og Åsnes.

Veglag / vegeier har nå fått tilbud om 50 % tilskudd på tilstandsregistrering utført av Uthushagen Plan AS i 2020.

Tilstandsregistreringen er en visuell vurdering/registrering som blant annet omfatter:

- Registrering av bruas tilstand i henhold til "sjekkliste"
- Fotodokumentasjon
- Vurdering av akseltrykk / bæreevne der dette er mulig
- Rapport med anbefalte tiltak inkl. estimerte kostnader

Egenandelen pr bru vil utgjøre kun kr 1 950,- (+ mva) -og denne faktureres det enkelte skogsbilveglag / vegeier.

Vi håper oppslutningen blir bra og at vi får mange svar tilbake om ønsket tilstandsregistrering innen 1. november.
De bru(er) som har kortere spenn enn 2,5 meter kan også meldes inn for kontroll, men vil ved stor pågang bli prioritert etter de største bruene.

Evt spørsmål rettes til:

Ole Jørgen Gjems, Landbrukskontoret
tlf 62 42 43 11 / 902 06 263
ole@vis.kommune.no

 

Skjema forhåndsbestilling (PDF, 56 kB)

Artikkel om bruprosjektet (PDF, 72 kB)

Viktig informasjon (PDF, 73 kB)

 

 

 

 


Velkommen til Fagkveld på Heia Hotell torsdag 26.09.19 kl 18.30 - 21.00
 

- Regionalt Miljøtilskudd

- Fangvekster

- Spesielle miljøtiltak i landbruket

- Drenering

Les hele programmet her (PDF, 490 kB)
 

Da er vi i gang igjen med ukentlige telefonmøter for å utveksle informasjon om vekstforholdene i Glåmdalsregionen :-)

Delt stilling som daglig leder i Åsnes kommuneskoger KF og som vegkoordinator for glåmdalskommunene.

Les mere på nettsidene til Åsnes kommune

 

Halmfôring - hva har vi lært etter vinterens fôringsstrategi med mye bruk av halm i fôrrasjonen?

Tidspunkt: 29. august 2019 kl 18.30

Sted: Bøndenes Hus, Brandval

Program (PDF, 194 kB)

 

Velkommen til skogdag torsdag 15. august kl 09.30 - 15.00 - Juvberget i Åsnes!

Les hele programmet her (PDF, 2 MB)