Tilskudd kommuner med ulverevir

Klima og Miljødirektoratet opprettet i 2017 en ny tilskuddsordning for kommuner som huser ulverevir.

Tilskuddsrammen for 2019 var på totalt 20 millioner kroner.

Åsnes og Våler kommuner søkte på midlene og ble tildelt totalt 1 025 500 kroner til hver kommune.

Det er vedtatt å avsette 500.000 kr i hver kommune til en åpen tilskuddsordning med søknadsfrist 15. juni 2020.

 

TILSKUDDSORDNINGEN VÅLER (PDF, 22 kB)

 

Søknad og frister for tilskuddet til skogeiere:

Skogeiere som utfører plantearbeidet selv, eller som ikke benytter seg av skogeierandelslag eller sentrale aktører til plantearbeidet, søker kommunen om det ekstraordinære tilskuddet gjennom skogfondssystemet.

Det søkes om tilskudd etter at plantingen er gjennomført, og det kreves ikke forhåndssøknad.

For disse er søknadsfristen 1. september 2020

Det betyr at søknaden skal være registrert elektronisk av skogeier senest 1. september, eller at signert papirskjema skal være mottatt i kommunen seinest samme dato.

Siden tilskuddet kun skal dekke vårplanting, må denne fristen praktiseres strengt for å sikre at det ikke blandes sammen med høstplanting.

Tilskuddet er på kr 1,30 pr plante.

Les hva Landbruksdirektoratet skriver

Om lag 18 av landets 30 millioner skogplanter skal plantes i Innlandets skoger i vår. Koronasituasjonen har ført til en krevende situasjon for skogbruket, og det er derfor innført et midlertidig tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2020.

Les mer

Nettkurset Skogplanting er klart for påmelding.

Les mer

Det ble utbetalt 119 millioner kroner etter den første søknadsomgangen med felles Regionalt miljøprogram for Innlandet i 2019.

Nå står våronna for døra, og vi vil gi noen signaler og presiseringer om årets søknadsomgang, spesielt for enkelte tiltak som må gjennomføres på våren eller i vekstsesongen.

Info fra Fylkesmannen

For å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for bedrifter knyttet til landbruket, vil Innovasjon Norge utvide rammene for støtte til investeringer, bedriftsutvikling og vekst.

Les mer

En riktig god påske ønskes dere alle fra oss på landbrukskontoret! Ta godt vare på hverandre :-)