Velkommen til Skogkveld i Solør der bruer og veg er hovedtema - torsdag 25. november kl 18.00 - 20.30 på møterom Skogen, Atico på Flisa.

Program og påmelding (PDF, 2 MB)

Til alle kornprodusenter i Åsnes og Våler!

  
Dere inviteres med dette til et svært nyttig kurs: Kornskolen Økonomi

Det er NLR Øst ved økonomirådgiver Lars Kjuus som er faglig ansvarlig. Lars har mange års erfaring både som rådgiver og kornprodusent!

Programmet er svært aktuelt både for nye og erfarne kornprodusenter. Kurset går over tre kvelder der vi skal gå gjennom det grunnleggende innen gårdsøkonomi og lønnsomhet i kornproduksjon. Målet er å kunne bedre lønnsomheten i kornproduksjonen.

Pris for alle tre kurskvelder: kr 1000,-

For påmelding: https://online3.superoffice.com/Cust26758/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-XLj0NrwI

(Det er begrenset plass og først til mølla-prinsippet gjelder)

PROGRAM

Kveld 1 – 6. desember. Beredskapssenteret på Flisa, klokka 18.00 – 21.00

 • Kornøkonomi og målsetting
 • Økonomiske ord og uttrykk
 • Regnskap, moms, bilagshåndtering
 • Jevn inntekt – Trygderettigheter og pensjon
 • Privatøkonomi
 • Budsjettering
 • Tilskudd - Frister og muligheter

Kveld 2 – 13. desember. Atico på Flisa, klokka 18.00 – 21.00

 • Dekningsbidrag, faktorene som avgjørende regnestykket
 • Art og sortsvalg – Jordarbeiding – Driftsopplegg
 • Kjøp og salg av varer – Riktig tidspunkt
 • Faste kostnader
 • Forsikring av mennesker og materiell

Kveld 3 - 20. desember. Atico på Flisa, klokka 18.00 – 21.00

 • Mekaniseringsøkonomi - regneark
 • Finansiering og likviditet: Lån og leasing
 • Jordleie – Nydyrking – Kjøp av jord
 • Hva er lønnsomheten i kornproduksjonen
 • Å lede seg selv og en bedrift

https://ost.nlr.no/kalender/2021/12/ost/kornskolen-okonomi-kveld-1-2-2

«Autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler»

Kursstart: 2. november.

Påmeldingsfrist:  22. oktober

Kursgjennomføring: delvis på Teams, med praksisdagene for grunnkurset er fysisk samling.

Autorisasjonsbevis må fornyes hvert 10 år. Dette kan enten gjøres digitalt på Mattilsynet.no, eller f.eks kurs hos NLR Øst

For spørsmål, ta kontakt med 

Inga Holt
481 63 073
inga.holt@nlr.no

Michael Aamold
482 84 550
michael.aamold@nlr.no

Stine Lysen
901 60 027
stine.lysen@nlr.no 

Kursholder NLR Øst

Les mer (PDF, 163 kB)

 

Viktig melding:   

Vær nøye med at det er ditt foretak sitt hoved-organisasjonsnummer som velges ved søknad RMP.

Det er nå dessverre mulig å søke på underenhet i stedet / i tillegg til hovednummeret. Landbruksdirektoratet jobber med en løsning på dette slik at hovednummeret skal vises først.

Hvis det søkes på underenhet vil det mangle info om e-post, mobil og kontonummer, en vil heller ikke kunne importere tiltak fra tidligere år.

Endring av kontonummer:

Lenken i systemet er feil!
Korrekt lenke er: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/registrering-av-kontonummer/

  

 

 

 For enkelte tiltak er det i 2021 gjort noen viktige justeringer av vilkårene. Noen satser er også justert noe.

Følgende tiltak har endrede vilkår og / eller satser:

- Drift av seter med melkeproduksjon -minstekrav til periode går fra 6 til 4 uker, 
   ny sats
- Soner for pollinerende insekter -begrensning på 5000 meter pr foretak
- Tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten -nye erosjonsrisikokart, nye satser
- Tilskudd til grasdekte vannveier, grasdekte striper og grasdekte kantsoner økes
   noe

 Obs! Nytt i år er: Tilskudd til klimarådgiving!    

Les mer

 1. Et par presiseringer om Klimarådgiving -fra Landbruksdirektoratet:
  1. Obligatoriske vedlegg til søknad om klimarådgiving:
   1. Kvittering/faktura for gjennomført rådgiving. Hvis det er benyttet flere rådgivere skal dokumentasjon for betaling for hver rådgiver vedlegges.
   2. Utfylt tiltaksplan fra Landbruksdirektoratet. Denne ligger nå her på hjemmesiden 
    Tiltaksplanen skal underskrives av de rådgiverne som er involvert. Digital signatur som er scannet inn, er tillatt.
  2. Klimarådgivingen skal være en helhetlig gjennomgang, også i de tilfeller det er både husdyrproduksjon og planteproduksjon

Søknadsomgangen er pr. 15. september åpnet i eStil-RMP og søkere kan nå legge inn søknader.

Veiledningsheftet for 2021 er oppdatert og ligger tilgjengelig på Statsforvalterens infoside om RMP.

Spørsmål og svar om RMP: Det finnes også en lenke til Spørsmål og svar om regionale miljøtilskudd øverst på siden. 

Papirskjema: Alle oppfordres til å søke på nett, men for dem som behøver papirskjema ligger også PDF-fil på infosida klar for utskrift, både på bokmål og nynorsk.

Info til søkere: Melding til søkere om åpnet søknadsomgang for RMP sendes fra Statsforvalteren pr e-post eller sms (de uten e-post i pt-søknaden). Det sendes også ut en melding før fristen utløper.

 

Nå er det tid for å ta jordprøver.

Jordprøvebor (til låns) og esker / skjema fås på landbrukskontoret.

Les mer (PDF, 402 kB)

Tidsfrister:

Produksjonstilskudd (PT) - 15. oktober

Regionalt miljøprogram (RMP) - 15. oktober

Les mer (PDF, 93 kB)