Tilskuddsordninger hos Innovasjon Norge

Ta snarlig kontakt dersom du har planer om investeringer på gården din og vil søke om tilskudd og/eller lån fra Innovasjon Norge i 2022. Vi planlegger befaring med rådgiver fra Innovasjon Norge nå på sensommeren/tidlig høst.

Les mer her