Søknadsfrister - tilskudd skogbruk!

Viktige datoer:

1. september - Søknadsfrist vårplanting

Obs! Denne fristen er forlenget fra opprinnelig frist 1. august - og sammenfaller dermed med frist for det ekstraordinære tilskuddet til planting.

15. september - Søknadsfrist tilskudd til gjødsling av skog

7. november - Søknadsfrist høstplanting