RMP 2021 - søknadsomgangen er nå åpnet!

Søknadsomgangen er pr. 15. september åpnet i eStil-RMP og søkere kan nå legge inn søknader.

Veiledningsheftet for 2021 er oppdatert og ligger tilgjengelig på Statsforvalterens infoside om RMP.

Spørsmål og svar om RMP: Det finnes også en lenke til Spørsmål og svar om regionale miljøtilskudd øverst på siden. 

Papirskjema: Alle oppfordres til å søke på nett, men for dem som behøver papirskjema ligger også PDF-fil på infosida klar for utskrift, både på bokmål og nynorsk.

Info til søkere: Melding til søkere om åpnet søknadsomgang for RMP sendes fra Statsforvalteren pr e-post eller sms (de uten e-post i pt-søknaden). Det sendes også ut en melding før fristen utløper.