Regionale miljøtilskudd 2021 (RMP) - foreløpige satser

De foreløpige satsene for regionale miljøtilskudd for jordbruket er nå fastsatt. For enkelte tiltak er det gjort noen viktige justeringer av vilkårene. I tillegg innføres det tilskudd til klimarådgiving.

Les mer på Statsforvalterens nettside