Levering av landbruksplast 2021

Solør Renovasjon tilbyr også i år henting av PP-sekk / storsekk hos landbrukskunder i Våler, Åsnes og Grue, se informasjon (PDF, 26 kB)

Obs! Gårdbruker må være registrert med landbruksavtale og mottatt et "landbrukskort" fra Solør Renovasjon -for levering av landbruksplast.
Ta evt direkte kontakt.