NLR Øst, i samarbeid med landbrukskontorene i Glåmdalen, inviterer til informasjonsmøte på nett om klimakalkulator og klimatiltak på potet og korn. 


Tirsdag 18 januar kl. 18-21
Åpent for alle!

Program (PDF, 252 kB)

Påmelding

Dersom det er trukket mindre enn 40 prosent skogfond av omsatt tømmer i 2021 kan du gjøre en ekstra innbetaling.

Det kan være aktuelt dersom du skal gjøre tiltak i skogen som du kan bruke skogfond til, men ikke har dekning på skogfondet.

Ta kontakt med kommunen eller se Landbruksdirektoratets hjemmeside for mer informasjon

Du har mulighet til å etterregistrere enkelte opplysninger i søknaden fram til og med 10. januar året etter søknadsåret.

Dette gjelder:

- avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
- dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober
- livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober
- rugeegg som er levert til rugeri etter 15. oktober
- frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland solgt etter 15. oktober
- poteter produsert i Nord-Norge solgt etter 15. oktober 

 

Godt nytt år!

Inntil videre benyttes hovedsakelig telefon / e-post for kommunikasjon med oss.

Ta evt kontakt i forkant for å avtale tid med saksbehandlere.

Inngang via servicetorget i 1. etasje.

Telefonliste - ansatte
 

Les mer under Nyheter - Møter - Kurs om landbruket i korona-situasjonen.

Velkommen til Skogkveld i Solør der bruer og veg er hovedtema - torsdag 25. november kl 18.00 - 20.30 på møterom Skogen, Atico på Flisa.

Program og påmelding (PDF, 2 MB)

Til alle kornprodusenter i Åsnes og Våler!

  
Dere inviteres med dette til et svært nyttig kurs: Kornskolen Økonomi

Det er NLR Øst ved økonomirådgiver Lars Kjuus som er faglig ansvarlig. Lars har mange års erfaring både som rådgiver og kornprodusent!

Programmet er svært aktuelt både for nye og erfarne kornprodusenter. Kurset går over tre kvelder der vi skal gå gjennom det grunnleggende innen gårdsøkonomi og lønnsomhet i kornproduksjon. Målet er å kunne bedre lønnsomheten i kornproduksjonen.

Pris for alle tre kurskvelder: kr 1000,-

For påmelding: https://online3.superoffice.com/Cust26758/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-XLj0NrwI

(Det er begrenset plass og først til mølla-prinsippet gjelder)

PROGRAM

Kveld 1 – 6. desember. Beredskapssenteret på Flisa, klokka 18.00 – 21.00

 • Kornøkonomi og målsetting
 • Økonomiske ord og uttrykk
 • Regnskap, moms, bilagshåndtering
 • Jevn inntekt – Trygderettigheter og pensjon
 • Privatøkonomi
 • Budsjettering
 • Tilskudd - Frister og muligheter

Kveld 2 – 13. desember. Atico på Flisa, klokka 18.00 – 21.00

 • Dekningsbidrag, faktorene som avgjørende regnestykket
 • Art og sortsvalg – Jordarbeiding – Driftsopplegg
 • Kjøp og salg av varer – Riktig tidspunkt
 • Faste kostnader
 • Forsikring av mennesker og materiell

Kveld 3 - 20. desember. Atico på Flisa, klokka 18.00 – 21.00

 • Mekaniseringsøkonomi - regneark
 • Finansiering og likviditet: Lån og leasing
 • Jordleie – Nydyrking – Kjøp av jord
 • Hva er lønnsomheten i kornproduksjonen
 • Å lede seg selv og en bedrift

https://ost.nlr.no/kalender/2021/12/ost/kornskolen-okonomi-kveld-1-2-2

«Autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler»

Kursstart: 2. november.

Påmeldingsfrist:  22. oktober

Kursgjennomføring: delvis på Teams, med praksisdagene for grunnkurset er fysisk samling.

Autorisasjonsbevis må fornyes hvert 10 år. Dette kan enten gjøres digitalt på Mattilsynet.no, eller f.eks kurs hos NLR Øst

For spørsmål, ta kontakt med 

Inga Holt
481 63 073
inga.holt@nlr.no

Michael Aamold
482 84 550
michael.aamold@nlr.no

Stine Lysen
901 60 027
stine.lysen@nlr.no 

Kursholder NLR Øst

Les mer (PDF, 163 kB)

 

Viktig melding:   

Vær nøye med at det er ditt foretak sitt hoved-organisasjonsnummer som velges ved søknad RMP.

Det er nå dessverre mulig å søke på underenhet i stedet / i tillegg til hovednummeret. Landbruksdirektoratet jobber med en løsning på dette slik at hovednummeret skal vises først.

Hvis det søkes på underenhet vil det mangle info om e-post, mobil og kontonummer, en vil heller ikke kunne importere tiltak fra tidligere år.

Endring av kontonummer:

Lenken i systemet er feil!
Korrekt lenke er: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/registrering-av-kontonummer/