Nå kan du ta kurset i autorisasjon gnagermidler digitalt, fra din egen stue eller kontor.

Les mer

Gratis webinar mandag 23.november 2020 - kl12.00 - 14.50. Meld deg på og du mottar lenke til webinaret som blir gjennomført i Teams.

Les mer

Vurderer du å investere i solenergi på gården din? Nå kan du melde deg på kurs om solenergi i landbruket. Her får du bl.a. kunnskap om tekniske løsninger, dimensjonering, støtteordninger og viktige faktorer med tanke på lønnsomhet.

Les mer

Informasjonsmøte (webmøte) i prosjektet Økt kunnskap om utmarksbeite

- 19. november 2020

Program og påmelding (PDF, 299 kB)

 

I høst har vi fått en del henvendelser direkte fra skogeiere om at de opplever problemer med innlogging i Web-SKAS via Altinn.

For de aller fleste er problemet at de har forsøkt å logge seg inn med organisasjonsnummeret først, og når de etterpå prøver med fødselsnummeret får de feilmelding.

Eksempel på feilmelding kan være:

«Web-SKAS er ikke lenger i bruk» eller «Feilsituasjon. Du har ikke tilgang til noen skogfondskonto. …».

Altinn er et system som er svært sårbart for spor etter tidligere innlogginger i systemet.

Problemet er vanligvis at skogeier tidligere har forsøkt innlogging med organisasjonsnummeret (eller andre roller/tilganger i Altinn), man vil da få feilmelding ved forsøk på innlogging med fødselsnummeret, fordi systemet husker tidligere innlogging.

Løsningen på dette er som oftest at skogeier lukker nettleseren helt, eller velger en ny nettleser, og deretter forsøker ny  innlogging via Altinn med fødselsnummeret. De aller fleste skogfondskontoene er registrert med skogeiers fødselsnummer, og skogeier skal dermed bruke det ved innlogging.

De nettleserne vi opplever minst problemer med er Chrome, Internet Explorer og Firefox.

 

Link med informasjon om innlogging:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/sjekk-din-konto#introduksjonsvideo-med-tips-for-bruk-av-nettloesningen

Vi oppfordrer også alle til å se instruksjonsvideoene som ligger der. 

For spørsmål – ta kontakt med:

Mette Enersen,  Mette.Enersen@vis.kommune.no

eller

Ole Jørgen Gjems, ole@vis.kommune.no

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) har flere formål med ulike frister.

Les mer

Gjør klar søknader om investeringsmidler til tradisjonelt landbruk 2021 til Innovasjon Norge allerede i høst.

Les mer (PDF, 35 kB)

Solør Renovasjon IKS satser på bønder i Solør og ønsker å komme med tilbud på metallhenting på gården til de som er landbrukskunder.

Obs! Det er mulig å inngå landbruksavtale nå, og bli med i ordningen om metallhenting.

Les mer (PDF, 677 kB)

Søknadsfrister:

Produksjonstilskudd (PT) - 15. oktober! Elektronisk søknadsskjema åpent fra 1. oktober, som også er telledato. Søknad kan LEVERES frem til 29. oktober, men trekkes da med kr 1000,- pr dag etter 15. oktober.
Søknaden kan ENDRES frem til 29. oktober så sant den er LEVERT før 15. oktober.

Regionalt miljøprogram (RMP) - 15. oktober! (Frist for beitelag: 15. november) Elektronisk søknadsskjema åpent fra 15. september.
Søknad kan LEVERES frem til 29. oktober, men trekkes da med kr 1000,- pr dag etter 15. oktober.
Søknaden kan ENDRES frem til søknadsfristen 15. oktober.

Les mer (PDF, 912 kB)

Fylkesmannen skriver
Video som viser hvordan du søker elektronisk

Obs! Spesielt viktig: Alle søkere bes om å gå inn på kart over sine eiendommer og sjekke disse. Det er avgjørende at søkere blir klar over evt forandringer på sin eiendom i god tid før søknadsfristen, slik at vi rekker å foreta endringer og forhindre at søknadene blir stoppet.

Kartløsninger
 

Veiledningshefte PT (PDF, 4 MB)


Veiledningshefte RMP (PDF, 13 MB)

Vi ønsker velkommen til informasjonsmøter vedrørende årets søknadsomgang - RMP og PT

Les program (PDF, 2 MB)