For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha plantevernbevis. Har du ikke dette fra før må du gå et grunnkurs. Har du tatt dette tidligere må du gå fornyingskurs hvert tiende år.

I vårt område tilbyr Norsk Landbruksrådgivning Øst, kurs som er åpent for alle.

Oversikt over vinterens kurs

Lurer du på noe om oppsatte kurs, eller om kursene generelt kan du kontakte Benedikte Tveit på telefon 940 85 796, eller benedikte.tveit@nlr.no

Husk at dersom du bare trenger fornyingskurset, kan du alltid ta dette på nett. Du fornyer autorisasjonen på mattilsynet.no 

eller her:

 Innlogging til gjennomføring av fornyingskurs

Mer info - kurs Solør-Odal (PDF, 166 kB) 

Skogeierne i Elverum og Våler fikk i 2019 nye skogbruksplaner, og dette er et skreddersydd kurs i å gjøre seg kjent med den nye planpermen.

Les mer her (PDF, 313 kB)

Det er ikke lenger krav om at en må ha et registrert foretak for å kunne søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).

Fra og med 2020 kan også personer som eier en landbrukseiendom søke om tilskudd.

Les hva Fylkesmannen skriver

Bondelaget er bekymret for utbredelsen av villsvin og inviterer derfor til seminar om grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge.

Grunneiere og andre interessenter ønskes velkommen til Bøndernes Hus, Brandval torsdag 6. februar kl 18.00 - 21.00

 

Les hele programmet her (PDF, 264 kB)

 

Hedmarken landbrukskontor og landbrukskontoret i Ringsaker kommune skal i månedene framover arrangere en møteserie om fornybare energikilder for landbruksbygg.

Vedlagt program for første kvelden, i Mjøstårnet 23. januar (PDF, 490 kB), og oversikt over fagdagene framover (PDF, 496 kB)

Gårdbrukere i Åsnes og Våler er velkommen til å delta.  

Riktig håndtering av plast fra landbruket er svært viktig.

I samarbeid med SOR har bondelagene, siloene og landbrukskontoret kommet fram til ordninger og retningslinjer for levering av landbruksplast.

Vi oppfordrer alle til å bruke ordningene som SOR har for landbruksnæringa. Se vedlegg (PDF, 285 kB) med detaljert informasjon.

For inngåelse av avtaler og opprettelse av «Landbrukskort» kontakt Roger Bekkemoen på telefon 481 33 290 eller e-post roger@solorrenovasjon.no

 

Det er mulig å innbetale mer til skogfond enn det som er trukket i tømmeroppgjør i 2019.
På grunnlag av registrert virkesomsetning for 2019 kan skogeier avsette inntil 40 % av virkets bruttoverdi. Dersom det er trukket mindre enn 40 % kan differansen innbetales.

Frist for å registrere denne innbetalingen er 6. februar 2020.

Hvordan innbetales dette?

Skogeier kan fylle ut og sende skjema LDIR-918 til kommunen eller det kan rapporteres elektronisk via skogfond på nett:
Gå inn på menypunktet Kontoutskrift og velg deretter Ekstra innbetaling. Her er det kun beløpet som ønskes innbetalt som skal registreres.
I begge tilfeller vil skogeier motta en e-post / brev med faktura som sendes ut en gang i måneden, normalt rundt den 11. - 12.

 

Tema som vil bli tatt opp er:

• Hvordan tjene penger på husdyrgjødsel

• Hvordan bruke biorest som gjødsel

• Hvordan skjer transport, lagring og spredning av husdyrgjødsel og biorest

• Finansiering av gjødsellager

• Presentasjon av intensjonsavtaler for leveranse av husdyrgjødsel som råstoff til anlegget og mottak av biorest som gjødsel

Se hele programmet (PDF, 3 MB)

Klosser Innovasjon, i samarbeid med Åsnes kommune, inviterer til åpent møte om røyeoppdrett den 23. januar kl 18.00 i Kommunestyresalen i rådhuset på Flisa.

Les hele invitasjonen her (PDF, 541 kB)