For 2020 vedtok regjeringen å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Ordningen blir videreført i 2021.

Les mer

Jordbruket skal gjøre sin del av innsatsen for klima og miljø. Tilskudd til regionale miljøtiltak i Innlandet (RMP) skal bidra til dette. 

Les mer  (PDF, 379 kB)

OBS! Nytt: Du kan i år søke tilskudd til klimarådgivning!

Statsforvalterens infoside om RMP

Skogselskapet sammen med Våler og Åsnes kommuner søker etter tilsammen 8 ungdommer som har lyst på sommerjobb.

Stillingsannonse (PDF, 78 kB)

Regjeringen har vedtatt å iverksette en dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft.

Aktuelt for foretak som produserer eller pakker poteter, grønnsaker, frukt og bær og som trenger utenlandsk arbeidskraft som er strengt nødvendig de kommende ukene.

Landbruksdirektoratet administrerer ordningen - som ble iverksatt 19. mars.

Les mer 

På samme måte som i fjor er det for 2021 bevilget og øremerket 8 millioner kroner til miljøtiltak i skogbruket. Skogeiers søknadsfrister er 1. september og 1. november.

Les mer

Skogkurs arrangerer fem gratis webinarer - alle med en times varighet på kveldstid.

Les mer

Tilskudd kommuner med ulverevir

Klima og Miljødirektoratet opprettet i 2017 en ny tilskuddsordning for kommuner som huser ulverevir.

Tilskuddsrammen for 2020 var på totalt 20 millioner kroner.

Åsnes og Våler kommuner søkte på midlene og ble tildelt totalt 958 000 kroner til hver kommune.

Det er vedtatt å avsette 500.000 kr i hver kommune til en åpen tilskuddsordning med søknadsfrist 30. april 2021.

 

TILSKUDDSORDNINGEN VÅLER (PDF, 21 kB)

 

Norsk Landbruksrådgiving Øst arrangerer faguke for alle som er interessert 8.-17.  mars. Korn er spesialtema 10. og 11. mars, men det er mange nyttige tema for kornbonden resten av uka også.

Les mer