Riktig håndtering av plast fra landbruket er svært viktig.

I samarbeid med SOR har bondelagene, siloene og landbrukskontoret kommet fram til ordninger og retningslinjer for levering av landbruksplast.

Vi oppfordrer alle til å bruke ordningene som SOR har for landbruksnæringa. Se vedlegg (PDF, 285 kB) med detaljert informasjon.

For inngåelse av avtaler og opprettelse av «Landbrukskort» kontakt Roger Bekkemoen på telefon 481 33 290 eller e-post roger@solorrenovasjon.no

 

Det er mulig å innbetale mer til skogfond enn det som er trukket i tømmeroppgjør i 2019.
På grunnlag av registrert virkesomsetning for 2019 kan skogeier avsette inntil 40 % av virkets bruttoverdi. Dersom det er trukket mindre enn 40 % kan differansen innbetales.

Frist for å registrere denne innbetalingen er 6. februar 2020.

Hvordan innbetales dette?

Skogeier kan fylle ut og sende skjema LDIR-918 til kommunen eller det kan rapporteres elektronisk via skogfond på nett:
Gå inn på menypunktet Kontoutskrift og velg deretter Ekstra innbetaling. Her er det kun beløpet som ønskes innbetalt som skal registreres.
I begge tilfeller vil skogeier motta en e-post / brev med faktura som sendes ut en gang i måneden, normalt rundt den 11. - 12.

 

Tema som vil bli tatt opp er:

• Hvordan tjene penger på husdyrgjødsel

• Hvordan bruke biorest som gjødsel

• Hvordan skjer transport, lagring og spredning av husdyrgjødsel og biorest

• Finansiering av gjødsellager

• Presentasjon av intensjonsavtaler for leveranse av husdyrgjødsel som råstoff til anlegget og mottak av biorest som gjødsel

Se hele programmet (PDF, 3 MB)

Klosser Innovasjon, i samarbeid med Åsnes kommune, inviterer til åpent møte om røyeoppdrett den 23. januar kl 18.00 i Kommunestyresalen i rådhuset på Flisa.

Les hele invitasjonen her (PDF, 541 kB)

 Følgende opplysninger kan registreres:

 • Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
 • Dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober
 • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober
 • Rugeegg levert til rugeri etter 15. oktober
 • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt etter 15. oktober

  Hvor etterregistrerer du opplysningene?
  Etterregistreringen av opplysninger skjer i samme søknadsskjema som du fylte ut da du leverte søknaden tidligere. Trykk på linken under for å bli sendt direkte til Altinn, hvor du finner det elektroniske søknadsskjemaet:
  Etter-registrering av opplysninger

OBS! Påmelding innen 8. januar 2020
e-post: Steinar.velten@nlr.no
sms: 913 97 400
Deltageravgift kr 50,- faktureres i etterkant
 

Faggruppe storfe inviterer til:

MØTE MED MATTILSYNET OG MATPRAT

Regelverk, omdømme og tillit

Åpent for husdyrprodusenter og andre interesserte!

Påmelding kommer senere. Sett av datoen!

Les hele invitasjonen her (PDF, 186 kB)

Ønsker du å nyte en bedre middag før fagmøtet starter? (PDF, 436 kB)  

Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer.

Nytt også vedrørende merking av dyr!

Les mere her

Her kan du søke opp ditt nye produsentnummer

 

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget - ungskogpleie og markberedning - bes levere disse senest 4. desember 2019.

Skogfondskrav som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember.

Fortsatt midler igjen hos Innovasjon Norge for 2019, nye føringer for 2020.

Les mere her (PDF, 51 kB)