Landbrukskontoret har, sammen med flere aktører, satt i gang et 3-årig prosjekt for å redde rådyrkillinger fra å bli drept av slåmaskiner.

Les mer (PDF, 352 kB)

 

Søknadsfrist tilskuddsmidler: 1. oktober!

Informasjon 2022 (PDF, 287 kB)

 

Planlegg miljøtiltak i jordbruket før våronna! 

Regionale miljøtilskudd (RMP) skal bidra til jordbruket sin klima- og miljøinnsats. Her er informasjon om noen miljøtiltak som må planlegges til våronn og vekstsesong. Tilskuddsveileder med satser for tiltak legges ut når jordbruksavtalen er avklart. Kontakt landbrukskontoret om du har spørsmål. Søknadsfristen er 15. oktober.

Info fra Statsforvalteren

  

 

Tid og sted: 

Mandag 25. april kl 18-21 på Kommunehuset Folkvang, Elverum 

Program og påmelding (PDF, 631 kB)  

Våler kommune har fått tildelt 35 000 kr og Åsnes kommune 25 000 kr fra Statsforvalteren til denne ordningen.

Ordningen har løpende søknadsfrist.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Pia Lund.

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes i samarbeid med Skogselskapet i Hedmark leter etter en egnet arbeidsleder for ungdom i sommerjobb.

Stillingsannonse (PDF, 203 kB)

 

Skogselskapet sammen med Våler og Åsnes kommuner søker etter til sammen 8 ungdommer i alderen 15 til 18 år som har lyst på sommerjobb.  

Stillingsannonse (PDF, 144 kB)

 

NLR Øst i samarbeid med Faggruppe Storfe Glåmdalen inviterer til: VÅRONNMØTE GROVFÔR 

Program og påmelding (PDF, 416 kB)