Årets Vekstnytt-møter er i gang - les rapportene her

Utlysning av tilskuddsmidler og kriterier for tildeling av tilskudd, les infoskriv (PDF, 92 kB)

 

Obs! Ny sats: Kr 1,50 pr plante!

Ny info

Det er vedtatt en midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021.

Tilskudd på 1,20 kroner pr plante gjelder all skogplanting som utføres våren 2021.

Les mer

Solør Renovasjon tilbyr også i år henting av PP-sekk / storsekk hos landbrukskunder i Våler, Åsnes og Grue, se informasjon (PDF, 26 kB)

Obs! Gårdbruker må være registrert med landbruksavtale og mottatt et "landbrukskort" fra Solør Renovasjon -for levering av landbruksplast.
Ta evt direkte kontakt.

Vi går nå inn i en tid med bruk av mye plantevernmidler -og minner derfor om viktigheten av å sette seg godt inn i regelverk og brukerveiledning for de aktuelle preparater. Les etikettene nøye!

 • Plantevernmidler kan aldri brukes nærmere overflatevann enn 3 meter. For enkelte midler er det større avstandskrav. Dersom man ved avdriftsreduserende tiltak kan sprøyte nærmere må det stå på etikett. Mattilsynet har utarbeidet en egen veileder: Tiltak som gir avdriftsreduksjon ved bruk av plantevernmidler
   
 • Vegeterte buffersoner: Noen plantevernmidler har krav om vegetert buffersone - 10 meter - det vil da aldri være mulig å sprøyte nærmere vann enn inntil denne. Krav om buffersone bortfaller ved enkelte tilfeller, les mer i Mattilsynets veileder: Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann
   
 • Mattilsynet fører tilsyn med bruk av plantevernmidler nær vann,
  les mer

   

 

Guidet vandring gjennom kulturlandskapet i Gravberget og Halberget.

Påmeldingsfrist 15. juni - max 35 personer!

Program og påmelding (PDF, 367 kB)

 

NLR i samarbeid med Kongsvinger, Grue og Eidskog kommuner inviterer til "Utflukt i beiteområder" i Grue 23. juni.

Åpent og gratis for alle!

Les program og meld deg på (PDF, 295 kB)

Rammen for tilskuddsmidler til investering i tradisjonelt landbruk, inkl grønt, er fulldisponert per mai  2021. Innovasjon Norge behandler ikke flere søknader i inneværende år. Går du med investeringsplaner, start planlegginga tidlig, sett opp prosjektplan og budsjett, ta kontakt med landbrukskontoret og vi kan, gjerne sammen med rådgiver hos IN,  høsten 2021 komme på besøk for å diskutere saken din. Utarbeid søknaden med alle vedlegg i god tid før 01.01.22. Innovasjon Norge har løpende saksbehandling på tilskuddssøknadene og dersom prosjektet er innenfor prioriteringene for 2022 er det viktig med tidlig innkommet søknad.

Les mer og evnt. opprett søknad for 2022 hos Innovasjon Norge

Kursene vil foregå digitalt gjennom verktøyet Microsoft Teams.

Skogeiere i Våler og Åsnes kan velge mellom ett introkurs for Allma og ett videregående kurs.

Les mer