RMP-info -til våronna 2022

Planlegg miljøtiltak i jordbruket før våronna! 

Regionale miljøtilskudd (RMP) skal bidra til jordbruket sin klima- og miljøinnsats. Her er informasjon om noen miljøtiltak som må planlegges til våronn og vekstsesong. Tilskuddsveileder med satser for tiltak legges ut når jordbruksavtalen er avklart. Kontakt landbrukskontoret om du har spørsmål. Søknadsfristen er 15. oktober.

Info fra Statsforvalteren