Søknad om Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - frist 15. mars!

Minner om fristen - 15. mars - for søknad om Produksjons- og avløsertilskudd, del 1.

Gjelder for husdyrprodusenter. Søknaden kan leveres fra telledato 1. mars.

Info fra Landbruksdirektoratet

Søknadsskjema

Veiledningshefte