Erstatning ved produksjonssvikt i grøntnæringen

For 2020 vedtok regjeringen å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Ordningen blir videreført i 2021.

Les mer