Motivert person søkes til sommerjobb innen skogbruk.

Les mer

Kursene vil foregå digitalt gjennom verktøyet Microsoft Teams.

Skogeiere i Våler og Åsnes kan velge mellom ett introkurs for Allma og ett videregående kurs.

Les mer 
 

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har oppdatert malen for plantevernjournal. 

 

Se mer og last ned malen

Skogselskapet sammen med Våler og Åsnes kommuner søker etter tilsammen 8 ungdommer som har lyst på sommerjobb.

Stillingsannonse (PDF, 78 kB)

For 2020 vedtok regjeringen å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Ordningen blir videreført i 2021.

Les mer

Jordbruket skal gjøre sin del av innsatsen for klima og miljø. Tilskudd til regionale miljøtiltak i Innlandet (RMP) skal bidra til dette. 

Les mer  (PDF, 379 kB)

OBS! Nytt: Du kan i år søke tilskudd til klimarådgivning!

Statsforvalterens infoside om RMP

Miljøtiltak i våronn og vekstsesong

Regjeringen har vedtatt å iverksette en dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft.

Aktuelt for foretak som produserer eller pakker poteter, grønnsaker, frukt og bær og som trenger utenlandsk arbeidskraft som er strengt nødvendig de kommende ukene.

Landbruksdirektoratet administrerer ordningen - som ble iverksatt 19. mars.

Les mer 

På samme måte som i fjor er det for 2021 bevilget og øremerket 8 millioner kroner til miljøtiltak i skogbruket. Skogeiers søknadsfrister er 1. september og 1. november.

Les mer