Kjempespringfrø!

Om du tidligere har mottatt brev fra landbrukskontoret eller selv vet at du har KJEMPESPINGFRØ på din eiendom er det tiden for å følge med. Plantene er nå 5-10 cm høye og kan bekjempes mekanisk med ryddesag eller med sprøytemidler. Det er viktig å være tidlig ute med tiltak, og tiltaket må trolig gjentas flere ganger i løpet av sesongen og over flere år.