Hønsehirse

I fjor fant vi hønsehirse flere steder i Åsnes og Våler.

Hønsehirse øker i utbredelse og finnes over store deler av landet.
Følg nøye med og sett inn tiltak tidlig slik at den ikke tar overhånd.
Planten spirer senere enn vanlig ugras. Følg særlig nøye med der det er tynn/glissen åker.

Det er utarbeidet god informasjon om kontroll av hønsehirse i denne brosjyren hos NLR Viken:

https://viken.nlr.no/fagartikler/korn/viken/honsehirse
 

Gode foto av alle stadier av hønsehirse finner du i brosjyren.

Kontakt gjerne rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving for faglig bistand.

 

Invitasjon til fagkveld med tema hønsehirse og floghavre (PDF, 259 kB)

 

 

 Hønsehirse Landbrukskontoret