Naturbruk i skolen-heftene er utviklet av Norges Jeger- og Fiskeforbund Hedmark (NJFF Hedmark), Skogselskapet i Hedmark og Skogkurs på oppdrag for Landbrukskontoret for Våler og Åsnes.

Heftene er beregnet på bruk i ungdomsskolen, til informasjon og inspirasjon - for at skolen med utgangspunkt i lokale ressurser, kan la elevene lære om bærekraftig bruk og forvaltning i praksis.

Skog og utmark (PDF, 5 MB)

Store rovdyr (PDF, 3 MB)

Våler kommune ønsker å foreslå endringer i lokal forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr. Endringene sendes på høring med høringsfrist 15.februar 2023.

Hof Vestre Bygdekvinnelag, Hof Østre Bygdekvinnelag og Hof Bondelag i samarbeid med Åsnes Kommune arrangerer åpent møte om beredskap
Mandag 30. januar kl. 18.00 på Hof samfunnshus.

Invitasjon (PDF, 272 kB)

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler. Har du ikke dette fra før, må du gå et grunnkurs.

Har du tatt dette tidligere, må du fornye autorisasjonen din hvert tiende år ved å ta et oppdateringskurs. Grunnkurset består av to teoridager og én praksisdag samt eksamen. Oppdateringskurset består av en teoridag samt eksamen.

NLR Øst arrangerer kurs:

Grunnkurs: Teams/praksisdag og eksamen på Hvam - oppstart 28. februar - info og påmelding

Oppdateringskurs: Teams/ eksamen på Hvam - oppstart 1. mars - info og påmelding

 

Velkommen til Autorisasjonskurs gnagermidler på Teams - 9. februar.

Les mer hos NLR Øst

 

NLR arrangerer varme arbeider kurs, fysiske kurs:

Hvam, 25. januar - info og påmelding

Slobrua gjestegård, Skarnes, 16. februar - info og påmelding

Ta gjerne kontakt i forkant for å avtale tid med saksbehandlere.

Inngang via servicetorget i 1. etg.

Telefonliste - ansatte

 

 

Fagskolen Innlandet i samarbeid med Hvam videregående skole driver fagskolestudier på deltid innen landbruk. Studiene er landsdekkende og egner seg godt for de med landbrukserfaring.

Les mer (PDF, 75 kB)

 

Du har mulighet til å etterregistrere enkelte opplysninger i søknaden fram til og med 10. januar året etter søknadsåret.

Dette gjelder:

- avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
- dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober
- livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober
- rugeegg som er levert til rugeri etter 15. oktober
- frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland solgt etter 15. oktober
- poteter produsert i Nord-Norge solgt etter 15. oktober