Landbruksvikarordningen i Våler kommune

Våler kommune har et avtalefestet samarbeid med Landbrukstjenester Øst for landbruksvikarordningen. Det er fast ansatt landbruksvikar i Våler kommune i 76% stilling.

Landbruksvikaren kan i utgangspunktet benyttes av samtlige med jord- eller skogeiendom. Landbruksvikarens virkeområde er Våler kommune, samt deler av Elverum kommune. Ved spesielle behov kan det ytes tjenester i Åsnes kommune.

 

Sykdom, død og livskriser hos husdyrbrukere, honning og planteprodusenter blir prioritert.  Det er daglig leder av landbruksvikarordningen som avgjør hvem som får tjeneste og til hvilket tidspunkt landbruksvikaren er tilgjengelig.

 

Landbruksvikarordningen skal være en beredskap, og en trygghet for brukeren ved sykdom.  Et arbeidsforhold hos en bruker kan avbrytes på kort varsel hvis en akutt situasjon oppstår på et annet bruk.

Kommunen er arbeidsgiver for landbruksvikaren. Rekvirent kjøper en tjeneste, og betaler fast timepris ut fra fakturerte timer og gebyr.  Landbruksvikaren kan avstå fra å utføre arbeidsoppgaver hvor krav til arbeidsmiljøet ikke er i følge lover og forskrifter.

Landbruksvikarordningen er tillagt Landbrukskontoret for Våler og Åsnes. Landbruksvikar Erik Fleischer har vært ansatt i stillingen i en årrekke og har svært høy kompetanse innenfor landbruksnæringen.

Priser

Startpris: Våler: 232,- Andre: 583,-

Timepris: 290,-

Kontaktinformasjon:

Iver H. Breisjøberg, leder for landbruksvikarordningen i Våler kommune

Telefon: 975 29 109

E-post: ihb@vis.kommune.no

Erik Fleischer, landbruksvikar

Telefon: 911 80 314