Tilskudd til tiltak i beiteområder 2019

Fylkesmannen i Innlandet forvalter ordningen "Tilskudd til tiltak i beiteområder" og oppfordrer beitelag og enkeltbrukere til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite.

Klikk for stort bildeTiltak i beiteområder Jorunn Stubsjøen, Fylkesmannen Innlandet

Fylkesmannen har satt søknadsfrist for ordningen til 1. mars 2019.

Søknad sendes til kommunen der tiltaket skal gjennomføres.

Forskrift og søknadsskjema på Landbruksdirektoratets nettsider

Kontaktperson: Jorunn Stubsjøen, tlf 62 55 12 06 / 928 22 707
fmhejst@fylkesmannen.no